Pedohandleiding op het Darkweb nu strafbaar gesteld

Gepubliceerd op 23 juli 2020 om 08:00

Het verspreiden, verwerven of  in bezit hebben van een handleiding met tips en trucs voor het seksueel misbruiken van kinderen wordt expliciet strafbaar gesteld. Er komt een gevangenisstraf van maximaal vier jaar op te staan. Zo’n ‘pedohandboek’ of ‘pedohandleiding’ brengt kinderen in gevaar, omdat het een voedingsbodem is voor de kindermisbruiker die zijn slag wil slaan. Dit is de kern van een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat vandaag in consultatie is gegaan.

Meest verwoestende criminaliteit

Seksueel misbruik van kinderen is een van de meest verwoestende vormen van criminaliteit voor de slachtoffers en hun omgeving volgens minister Grapperhaus.

,,Kinderen hebben recht op een veilige omgeving om op te groeien. Het is gruwelijk en onacceptabel dat – veelal via het darkweb van het internet – mensen bezig zijn om adviezen te delen over hoe ze kinderen kunnen misbruiken. Dit heeft onmiskenbaar een drempelverlagend effect om de kwaadaardige handelingen daadwerkelijk te verrichten. Misbruiksituaties - offline en online - moeten worden gestopt. Daarbij moeten we ook zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen in een misbruiksituatie terechtkomen’’, aldus minister Grapperhaus. 

"Handleidingen" op het Darkweb

Al langer circuleert er op het zogeheten darkweb instructief materiaal om kinderen seksueel te misbruiken. Ze beschrijven onder meer hoe men ‘op jacht’ kan gaan naar kinderen, een kind kan verleiden en het vertrouwen van een kind kan winnen. Deze ‘handleidingen’ worden vaak pedohandboeken genoemd. Minister Grapperhaus gaf dit voorjaar aan na overleg met het Openbaar Ministerie (OM) uit te zoeken of het bezit van een pedohandboek als zelfstandig feit strafbaar kan worden gesteld. Volgens de minister is een dergelijk signaal vanuit de overheid nodig om aan te geven hoe onwenselijk het bezit van dit materiaal is. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan een wens van de Tweede Kamer.

Het Strafrecht

Het is volgens de minister van groot belang dat meer vroegtijdig wordt opgetreden tegen potentiële kindermisbruikers. Daarom worden voorbereidingshandelingen met het oog op seksueel kindermisbruik zelfstandig strafbaar gesteld. Op dit moment biedt het strafrecht nog niet in alle gevallen de mogelijkheid om hiertegen op te treden, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van het ter beschikking stellen of in bezit hebben van instructiemateriaal over seksueel kindermisbruik.

,,Onze inzet moet zijn om deze weerzinwekkende praktijk te stoppen, zodat we kinderen beter kunnen beschermen.’’ (Grapperhaus)

Grooming en Sexting

Op meerdere fronten is minister Grapperhaus bezig met een vroegtijdige aanpak van seksueel kindermisbruik. Zo is de strafbaarstelling van grooming, ook wel digitale vorm van kinderlokken geheten, vorig jaar verruimd. Verder ligt op dit moment een voorontwerp van het wetsvoorstel ‘Modernisering strafbaarstelling seksuele misdrijven’ in consulatie, waarin ook aandacht is voor de kwetsbaarheid van kinderen voor online seksueel misbruik. Hierin wordt het zogenoemde sexchatting expliciet strafbaar gesteld, waarbij volwassenen stelselmatig online communiceren en contact zoeken met kinderen met seksuele bedoelingen.

Wat is het verschil tussen Sexting » Sextortion » Grooming »

Consultatieversie Wetsvoorstel Strafbaarstelling Van Voorbereidingshandelingen M H O Het Plegen Van Seksueel Misbruik Met Kinderen
PDF – 12,8 KB 518 downloads
Consultatieversie Mv T Wetsvoorstel Strafbaarstelling Van Voorbereidingshandelingen M H O Het Plegen Van Seksueel Misbruik Met Kinderen
PDF – 132,8 KB 568 downloads

Gerelateerde berichten