The Hacking Games

Een Nieuwe Generatie Ethische Hackers

The Hacking Games is een wereldwijd initiatief dat ethische hackers traint en rekruteert om de arbeidskloof in cybersecurity te dichten en de wereld veiliger te maken. Met samenwerkingen met FBI en NCA, en diverse media-initiatieven, inspireert THG de jongere generatie om een carrière in technologie en cybersecurity na te streven. Tegen 2027 worden 12 miljoen onvervulde cybersecurity-banen voorspeld, wat de noodzaak benadrukt voor deze beweging. Met projecten zoals tv-shows en documentaires streeft THG ernaar de volgende generatie ethische hackers op te leiden en te rekruteren om de stijgende kosten van cybercriminaliteit, geschat op $23 biljoen in 2027, aan te pakken.

Meer info: