Nationaal Crisisplan Digitaal


Schade beperken en snel herstel

Op 21 februari 2020 is het Nationaal Crisisplan Digitaal aangeboden aan publieke en private partners die een rol kunnen hebben bij de crisisbeheersing van digitale incidenten. Onze digitale veiligheid vereist aandacht, alertheid en aanpak. Digitale incidenten en aanvallen volgen elkaar steeds sneller op. En hoewel het NCSC sterk inzet op het verhogen van de digitale weerbaarheid om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen, kan het onverhoopt toch misgaan. Het Nationaal Crisisplan Digitaal voorziet in de behoefte aan een adequate crisisaanpak. Met als doel: schade beperken en snel herstel.

Tal van scenario's

Er zijn tal van digitale scenario’s mogelijk met doorwerking in het fysieke domein die een crisisaanpak vereisen. Het Nationaal Crisisplan Digitaal helpt de vertaalslag te maken van de crisisaanpak op nationaal niveau naar operationeel uitgewerkte plannen en draaiboeken voor overheden, vitale aanbieders en niet-vitale sectoren zoals zorg, onderwijs en watermanagement.

Basis voor oefeningen

Het plan leent zich ook goed voor oefeningen. Samen voorbereiden en oefenen is per slot van rekening noodzakelijk voor een effectieve crisisbeheersing. Met de verschillende bouwstenen uit het plan kan iedere organisatie een passend scenario creëren. Ook het NCSC gebruikt dit plan als basis voor de aanpak van digitale incidenten en oefeningen voor onze doelgroepen, zoals Isidoor 2020.


200214 NCTV Crisisplan Publieke Versie Digitaal A 4 Web
PDF – 3,8 MB 573 downloads
200214 NCTV Crisisplan PUBLIEKE VERSIE Digitaal A 4 Print
PDF – 4,8 MB 558 downloads