Proof of Work (PoW)


In de wereld van cryptogeld en vooral Bitcoin wordt er vaak gesproken over een Proof of Work (PoW) algoritme of protocol.

Voordat we beginnen, Proof of Work is onlosmakelijk verbonden met de manier waarop vooral de Bitcoin blokketen werkt op basis van wiskundige hashing functies en digitale handtekeningen

Met andere woorden, een veilige, onveranderbare, onkraakbare, en decentrale blokketen is het resultaat van deze cryptografie.

Eenvoudige beschrijving: een Proof of Work is een netwerkprotocol (geprogrammeerde set van regels) voor het bereiken van overeenstemming (consensus) over de status van de boekhouding.

De boekhouding wordt voortdurend bijgewerkt en gecontroleerd door het uitvoeren van specifieke wiskundige berekeningen en het oplossen van wiskundige puzzels waarbij veel computer rekenkracht voor nodig is.

De geleverde rekenkracht voor het kunnen oplossen van een puzzel en het bijgevolg bijwerken en controleren van de boekhouding is een bewijs van rekenarbeid of afgeleverd computerwerk.

Dure hardware bronnen en elektriciteit worden in aanspraak genomen om uiteindelijk tot een algehele netwerk consensus te komen over de validiteit van een nieuwe transactieblok waardoor deze permanent aan de blokketen kan worden toegevoegd.