Aanhoudende cyberaanvallen op Nederland in 2022: AIVD wijst naar China, Rusland, Iran en Noord-Korea

Gepubliceerd op 19 april 2023 om 15:00

"Click here or click 'CHOOSE LANGUAGE' and then choose your language using Google's translation bar at the top of this page ↑ "

Nederland was in 2022 continu het doelwit van digitale aanvallen uitgevoerd door landen met offensieve cyberprogramma's, waaronder China, Iran, Noord-Korea en Rusland. Dit stelt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in haar jaarverslag. Deze aanvallen kunnen leiden tot diefstal van waardevolle en gevoelige informatie, zoals staats- en bedrijfsgeheimen, en het buitmaken van persoonsgegevens van burgers.

AIVD benadrukt: gedegen patchwerk voorkomt veel schade bij cyberaanvallen op Nederlandse ICT-infrastructuur

Veel van deze aanvallen beginnen met spearphishing of misbruik van bekende kwetsbaarheden. De AIVD benadrukt dat gedegen patchwerk door ICT-afdelingen veel schade kan voorkomen. Bovendien worden de Nederlandse ICT-infrastructuur en software, vanwege de hoge kwaliteit, snelheid en stabiliteit, vaak misbruikt door aanvallers.

AIVD waarschuwt: China grootste dreiging voor Nederlandse economische veiligheid, Rusland manipuleert publieke opinie en internationale verhoudingen

China vormt volgens de AIVD "de grootste dreiging voor de Nederlandse economische veiligheid", terwijl Rusland ook desinformatie en heimelijke beïnvloeding gebruikt om de publieke opinie en besluitvorming in westerse landen te manipuleren. De Russische invasie in Oekraïne illustreert de bereidheid van president Poetin om internationale verhoudingen naar zijn hand te zetten.

AIVD en MIVD verstoren digitale operaties Russische inlichtingendiensten en zetten honderden Russische inlichtingenofficieren uit

De AIVD en haar militaire tegenhanger, de MIVD, zetten zich in om deze dreigingen het hoofd te bieden. Zo zijn het afgelopen jaar meer dan 350 Russische inlichtingenofficieren tot persona non grata verklaard en het land uitgezet, waaronder 17 Russische diplomaten in Nederland. Ook hebben de AIVD en MIVD meerdere digitale operaties van Russische inlichtingen- en veiligheidsdiensten verstoord.

AIVD waarschuwt: Chinese inmenging bedreigt kennisveiligheid Nederlandse instellingen en verdienvermogen bedrijven

Daarnaast waarschuwt de AIVD voor de gevaren van Chinese inmenging, die de kennisveiligheid van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen en het verdienvermogen van bedrijven bedreigt. Chinese onderzoekers nemen deel aan Europese onderzoeksprogramma's over nanotechnologie, halfgeleiders, quantumcomputers en kunstmatige intelligentie. De opgedane kennis wordt doorgespeeld aan onderzoekscentra zoals de National University of Defense Technology (NUDT).

AIVD-directeur waarschuwt: Nederland moet alert zijn op Rusland én China en andere aanpak richting China overwegen

AIVD-directeur-generaal Erik Akerboom benadrukt dat Nederland alert moet zijn op zowel Rusland als China. Hoewel Rusland en China beide tegen het Westen zijn gericht, is hun samenwerking niet vanzelfsprekend. Akerboom suggereert dat Nederland een andere aanpak moet nastreven richting China, aangezien het land ook een belangrijke handelspartner is. Beide landen verwerpen echter de internationale rechtsorde als een westers bedenksel en willen een nieuwe rechtsorde in de plaats stellen.

Enkele vragen aan Cybercrimeinfo

Waarom is Nederland continu het doelwit van digitale aanvallen uitgevoerd door landen met offensieve cyberprogramma?

Nederland is continu het doelwit van digitale aanvallen uitgevoerd door landen met offensieve cyberprogramma's om verschillende redenen:

 1. Economische belangen: Nederland heeft een sterke economie met veel succesvolle bedrijven in diverse sectoren, waaronder technologie, energie en financiën. Aanvallers proberen vaak waardevolle en gevoelige informatie te stelen, zoals bedrijfsgeheimen en intellectueel eigendom, om hun eigen economische belangen te bevorderen.

 2. Hoge kwaliteit ICT-infrastructuur: De Nederlandse ICT-infrastructuur is van hoge kwaliteit, snel en stabiel. Dit maakt het aantrekkelijk voor aanvallers om gebruik te maken van Nederlandse infrastructuur voor het uitvoeren van hun aanvallen.

 3. Politieke en militaire belangen: Nederland is lid van de Europese Unie en de NAVO en speelt een actieve rol in internationale politiek en militaire samenwerking. Dit kan leiden tot digitale aanvallen gericht op het verkrijgen van gevoelige politieke en militaire informatie of het ondermijnen van de samenwerking tussen bondgenoten.

 4. Spionage: Nederland is een belangrijk knooppunt voor internationale samenwerking op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. Dit maakt het land interessant voor spionageactiviteiten, waarbij landen proberen geavanceerde kennis en technologie te bemachtigen.

 5. Beïnvloeding en destabilisatie: Door digitale aanvallen uit te voeren, kunnen aanvallers proberen de publieke opinie en politieke besluitvorming in Nederland te beïnvloeden of het land te destabiliseren. Dit kan onderdeel zijn van een bredere strategie om westerse democratieën en hun bondgenootschappen te verzwakken.

Landen met offensieve cyberprogramma's, zoals China, Rusland, Iran en Noord-Korea, voeren deze aanvallen uit om hun eigen strategische doelen te bereiken. Het is daarom van cruciaal belang dat Nederland zich blijft inzetten voor het versterken van zijn digitale veiligheid en weerbaarheid tegen deze dreigingen.

Waarom vormt China de grootste dreiging voor de Nederlandse economische veiligheid?

China vormt een aanzienlijke dreiging voor de Nederlandse economische veiligheid om verschillende redenen:

 1. Economische spionage: China heeft een uitgebreid en geavanceerd programma voor economische spionage. Het land probeert vaak bedrijfsgeheimen, intellectueel eigendom en geavanceerde technologieën te stelen van bedrijven in Nederland en andere westerse landen om hun eigen economische en technologische ontwikkeling te stimuleren.

 2. Technologische dominantie: China streeft ernaar om een dominante speler te worden op het gebied van geavanceerde technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, 5G, biotechnologie en duurzame energie. Dit kan leiden tot afhankelijkheid van Chinese technologie, waardoor de Nederlandse economie kwetsbaar wordt voor verstoringen en manipulaties.

 3. Invloed op internationale handel: Als een van de grootste economieën ter wereld en een belangrijke handelspartner van Nederland, kan China druk uitoefenen op Nederlandse bedrijven en de overheid door middel van handelsbeleid, investeringen en markttoegang. Dit kan economische afhankelijkheid creëren en de nationale veiligheid in gevaar brengen.

 4. Investeringsrisico's: Chinese investeringen in Nederlandse bedrijven en infrastructuur kunnen risico's met zich meebrengen op het gebied van economische veiligheid. Er kunnen zorgen zijn over de overdracht van gevoelige technologieën, invloed op strategische sectoren en verlies van controle over kritieke infrastructuur.

 5. Cyberaanvallen: Chinese staatshackers hebben in het verleden cyberaanvallen uitgevoerd op Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen. Dit vormt een aanzienlijke dreiging voor de economische veiligheid, omdat cyberaanvallen kunnen leiden tot diefstal van gevoelige informatie, verstoring van bedrijfsprocessen en schade aan het vertrouwen in de Nederlandse economie.

Om deze redenen is het belangrijk dat Nederland waakzaam blijft en maatregelen neemt om zijn economische veiligheid te beschermen tegen dreigingen vanuit China en andere landen met offensieve cyberprogramma's. Dit kan onder meer door het versterken van de nationale cybersecurity, het bevorderen van technologische onafhankelijkheid en het waarborgen van de integriteit van kritieke infrastructuur en strategische sectoren.

Is Nederland een van de meest aangevallen landen ter wereld digitaal?

Het is moeilijk om met zekerheid te zeggen of Nederland een van de meest aangevallen landen ter wereld is op het gebied van cyberaanvallen, aangezien veel aanvallen onopgemerkt blijven of niet openbaar worden gemaakt. Bovendien variëren cyberaanvallen in omvang, complexiteit en impact, waardoor het moeilijk is om een rangorde van meest aangevallen landen te bepalen. Echter, Nederland is wel een aantrekkelijk doelwit voor cyberaanvallen om verschillende redenen, zoals geavanceerde economie, belangrijke infrastructuur en internationale organisaties.

In hoeverre wordt ons buurland België aangevallen?

Het is eveneens moeilijk om exacte aantallen of de volledige omvang van cyberaanvallen op België te bepalen. Net als andere landen heeft België te maken met verschillende soorten cyberaanvallen, variërend van cybercriminaliteit tot aanvallen die worden uitgevoerd door statelijke actoren. België is eveneens een ontwikkeld land met een geavanceerde economie, en het is de thuisbasis van belangrijke internationale organisaties, zoals de Europese Unie en NAVO. Dit maakt het land een aantrekkelijk doelwit voor cyberaanvallen.

Enkele redenen waarom België het doelwit kan zijn van cyberaanvallen:

 1. Internationale organisaties: België huisvest belangrijke internationale organisaties zoals de Europese Unie en de NAVO. Dit maakt het land een aantrekkelijk doelwit voor statelijke actoren die politieke invloed willen uitoefenen of gevoelige informatie willen bemachtigen.

 2. Economische belangen: België heeft een geavanceerde economie met belangrijke industrieën, zoals farmaceutica, petrochemie en technologie. Dit maakt het land een doelwit voor economische spionage en diefstal van intellectueel eigendom.

 3. Digitale infrastructuur: België heeft een goed ontwikkelde digitale infrastructuur die van cruciaal belang is voor zowel nationale als internationale communicatie en handel. Aanvallers kunnen proberen deze infrastructuur te verstoren om economische of politieke schade toe te brengen.

Net als Nederland heeft België stappen ondernomen om zijn cyberbeveiliging te versterken en samen te werken met internationale partners om de risico's van cyberaanvallen te beperken. De Belgische overheid heeft een cybersecuritystrategie ontwikkeld en investeert in de verbetering van de nationale cyberbeveiliging. Daarnaast werkt België samen met andere Europese landen en internationale organisaties om informatie over dreigingen te delen en gezamenlijk weerbaarder te worden tegen cyberaanvallen.

AIVD Jaarverslag 2022
PDF – 6,0 MB 316 downloads
Openbaar Jaarverslag Mivd 2022
PDF – 1,5 MB 282 downloads

Bron: mivd.nl, aivd.nl

Meer info over het cyber commando

Meer cyber commando nieuws

“Het is alsof we met twee handen op de rug vechten tegen digitale dreigingen van staten zoals Rusland en China”

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) vormt een groot knelpunt voor inlichtingendiensten. Meer dan drie jaar na de invoering van de wetgeving heeft de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) nog altijd geen toegang tot de kabel om bulkdata e verzamelen en analyseren. “Het is alsof we met twee handen op de rug vechten tegen digitale dreigingen van staten zoals Rusland en China.”

Lees meer »

Oorlog in cyberspace in volle gang omtrent situatie Rusland-Oekraïne

Bedrijven, organisaties en veiligheidsexperts zijn bezorgd over de gespannen situatie die momenteel heerst tussen Oekraïne en Rusland. In het verleden hebben spanningen tussen deze landen geleid tot digitale aanvallen in Nederland. Het is niet uit te sluiten dat we in de nabije toekomst hier opnieuw mee geconfronteerd worden.

Lees meer »