Cyberverzekering in de toekomst onbetaalbaar

Gepubliceerd op 28 december 2022 om 15:00

First click here and then choose your language with the Google translate bar at the top of this page ↑

Het aantal cyberaanvallen en daarmee de financiële schade voor het bedrijfsleven en de maatschappij nemen al jaren toe. Als we doorgaan op deze weg, is het in de nabije toekomst niet langer mogelijk om ons te verzekeren tegen schade die voortvloeit uit cyberaanvallen. Een systeem van publiek-private samenwerking is de enige manier om de risico’s betaalbaar te houden.

Hackers kunnen ons leven ernstig ontregelen

Hoeveel cyberaanvallen er ieder jaar plaatsvinden is onmogelijk te zeggen. Om je een idee te geven: onderzoekers van de University of Maryland schatten dat er gemiddeld iedere 39 seconden ergens ter wereld een cyberaanval plaatsvindt. Dat betekent dat er dagelijks meer dan 2.200 digitale aanvallen worden uitgevoerd. En als hackers eenmaal in een bedrijfsnetwerk of ICT-systeem zijn geïnfiltreerd, dan begint de ellende pas echt.

Dat is precies waar Greco voor waarschuwt. De topman van verzekeringsmaatschappij Zurich stelt dat het buitmaken en stelen van privacygevoelige informatie of vertrouwelijke bedrijfsgegevens veel ellende kan opleveren voor de betrokkenen. Waar we in het bijzonder voor moeten opletten, zijn hackers die delen van de vitale infrastructuur overnemen. “Deze mensen [hackers, red.] kunnen ons leven ernstig ontregelen”, vertelt hij in een vraaggesprek met de Amerikaanse zakenkrant The Financial Times.

Losgeld betalen in het landsbelang

Als voorbeeld noemt Greco de ransomware-aanval op de Amerikaanse aardoliemaatschappij Colonial Pipeline. De aanvallers wisten met behulp van gijzelsoftware de distributie van aardolie aan de oostkust nagenoeg geheel te ontregelen. Om de maatschappelijke impact te beperken, besloot het bedrijf om 4,4 miljoen dollar aan losgeld te betalen aan de daders.

“Ik besef dat het een controversiële beslissing is. Die heb ik niet lichtvaardig genomen. Ik voelde me niet op mijn gemak toen ik het geld zag wegvloeien naar de daders. Ik deed het in het landsbelang”zei CEO Joseph Blount in een interview met The Wall Street Journal.

De identiteit van de hackers is vaak niet bekend. Beveiligingsexperts vermoeden dat de voormalige Russische hackersgroep DarkSide achter de ransomware-aanval op Colonial Pipeline zat. Landen als China, Iran en Noord-Korea worden eveneens vaak genoemd als mogelijke daders.

Voorwaarden stellen aan bedrijven voordat ze polis kunnen afsluiten

De schade die ontstaat uit cyberaanvallen neemt volgens Greco al jaren toe. En daarmee stijgen de premies voor het bedrijfsleven om zich hiertegen te verzekeren eveneens explosief. De topman verwijst naar een onderzoek van de Britse verzekeraar AON. Daaruit blijkt dat de premies voor cybersecurity tussen april en mei van dit jaar met 27 procent zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar.

In dit tempo is een cybersecurityverzekering in de toekomst onbetaalbaar. Om hier iets tegen te doen, stellen sommige verzekeringsmaatschappijen strenge eisen aan hun klanten. Zo krijgen klanten van het Amerikaanse AIG een vragenlijst voorgesteld om een beeld te krijgen van hoe het gesteld is met de beveiliging en digitale weerbaarheid van een bedrijf. Wie slecht scoort op dit vlak, krijgt geen cybersecurityverzekering.

Dat is volgens Greco niet dé oplossing om cybersecurityverzekeringen betaalbaar te houden. De topman pleit voor meer publiek-private samenwerking om polissen voor systeemrisico’s te kunnen verzekeren.

Greco pleit voor regulering

Een andere oplossing waar de Zurich-topman heil in ziet, zijn de strenge cybersecurityrichtlijnen die vanuit Brussel worden opgelegd aan Europese bedrijven. Zo treedt over drie weken de NIS2-richtlijn in werking.

‘NIS’ staat voor netwerk- en informatiesystemen. De Europese Commissie nam vorig jaar een herziene versie van de oorspronkelijke richtlijn aan, die dateert uit 2016. Het doel van deze richtlijn is om de digitale weerbaarheid van het Europese bedrijfsleven te vergroten. De vernieuwde richtlijn geldt niet alleen voor de vitale infrastructuur, maar ook bedrijven in bijvoorbeeld het afvalbeheer, ruimtevaart, chemie en voedingsindustrie.

EU wil cybersecurity slimme apparaten verbeteren met Cyber Resilience Act

In september introduceerde de Europese Commissie de Cyber Resilience Act. Het doel van het wetsvoorstel is om fabrikanten van smart devices verantwoordelijk te maken voor de beveiliging ervan. In het wetsvoorstel staat dat de producent minimaal vijf jaar ondersteuning moet bieden, tenzij de levensduur van het apparaat korter is. Daarbij moet je denken aan software-updates en patches die beveiligingsproblemen verhelpen. Verder hebben consumenten het recht om goed geïnformeerd te worden over de beveiliging van de apparaten die ze kopen.

De regels gelden voor alle producten met een internetverbinding. Als deze niet aan bepaalde minimumeisen voldoen, dan kan de Europese Commissie besluiten om een boete op te leggen. Deze kan oplopen tot 15 miljoen euro of 2,5 procent van de wereldwijde omzet, afhankelijk van welk bedrag hoger is.

Het is aan het Europees Parlement om een oordeel te vellen over de Cyber Resilience Act. Daarna is het de beurt aan de Raad van Ministers. Als het wetsvoorstel door alle partijen wordt aangenomen, hebben lidstaten twee jaar de tijd om de regels in de nationale wetgeving op te nemen.

Bron: bnr.nl, wsj.com, maine.gov, umd.edu, ft.com, vpngids.nl

Meer actueel nieuws