"Samen beschermen we de ziekenhuizen"

Gepubliceerd op 27 maart 2020 om 12:30

Momenteel wordt er in de Nederlandse zorg intensief gewerkt om iedereen in de samenleving te helpen in deze bizarre tijden van de coronacrisis.

Tegelijkertijd misbruiken criminelen de situatie om zorginstellingen en zorgaanbieders digitaal aan te vallen, door bijvoorbeeld gijzelsoftware te verspreiden of spam te versturen.

Cyberexperts in Nederland vinden dit onvoorstelbaar en nemen actie door zich te verenigen in de coalitie 'Wij Helpen Ziekenhuizen' om de Nederlandse zorginstellingen kosteloos en belangeloos te beschermen tegen digitale aanvallen in tijden van de coronacrisis.

Samen met cybersecurity bedrijven is de website www.wijhelpenziekenhuizen.nl opgezet om gratis hulp te bieden aan alle zorginstellingen in Nederland die met spoed gebruik willen maken van cyberexperts in heel het land om veilig zorg te kunnen blijven bieden in deze crisistijd.

Waarom dit initiatief