Minister: “Het internet is hier van hoge kwaliteit, snel en goedkoop”

Gepubliceerd op 23 maart 2022 om 15:00

Het komt helaas regelmatig voor dat hackers en cybercriminelen de Nederlandse digitale infrastructuur misbruiken. Dat is niet goed voor het internationale imago van ons land, bondgenootschappelijke belangen en integriteit van de Nederlandse ICT-infrastructuur. Om misbruik te voorkomen en bijstand te verlenen, werken tal van instanties dag en nacht hieraan.

Dat schrijft minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius in antwoord op schriftelijke vragen van Alexander Hammelburg (D66).

Cyberaanvallen vanaf Nederlandse servers

Het Tweede Kamerlid maakte zich zorgen om DDoS-aanvallen die in februari via Nederlandse servers zijn uitgevoerd. Daardoor kwamen de websites en dienstverlening van twee nationale Oekraïense banken en het ministerie van Defensie tijdelijk plat te liggen. Velen zagen de cyberaanvallen als een schending van de territoriale integriteit van Oekraïne. Het land wordt bovendien al weken zwaar onder vuur genomen door Russische soldaten.

Namens het kabinet heeft minister Yeşilgöz-Zegerius de vragen van Hammelburg beantwoord. Zij schrijft dat Nederland een grote hostingsector heeft. “Dit heeft te maken met de uitstekende digitale infrastructuur waarover Nederland beschikt: het internet is hier van hoge kwaliteit, snel en goedkoop.” Ze benadrukt dat nationale en internationale bedrijven en organisaties volop gebruikmaken van onze digitale faciliteiten. “Helaas maken ook kwaadwillende actoren (criminelen en staten) misbruik van Nederlandse hosting providers.”

Incident 15 februari

Op de vraag wat er precies op 15 februari plaatsvond, antwoordt Yeşilgöz-Zegerius dat er DDoS-aanvallen werden ingezet om de capaciteit van de online diensten en bijbehorende netwerkapparatuur te raken. Ook vond er een sms-campagne plaats waarbij desinformatie werd verspreid. De boodschap luidde dat geldautomaten een technische storing zouden hebben, wat dus niet waar was.

Hoeveel cyberaanvallen er sinds de annexatie van de Krim in 2014 hebben plaatsgevonden in Oekraïne, durft de minister niet te zeggen. Hoeveel van deze aanvallen via Nederland verliepen weet de bewindsvrouw eveneens niet.

“Voor datacenters is het vrijwel onmogelijk om te controleren welke servers voor dergelijke malafide doeleinden worden ingezet. Voor elke aanval zou specifiek technisch onderzoek nodig zijn om te achterhalen via welke servers een aanval is uitgevoerd. Dergelijk technisch onderzoek is niet bij elke aanval mogelijk, vanwege de capaciteit die dit kost en het aantal (pogingen tot) aanvallen”, aldus Yeşilgöz-Zegerius. Of er ook andere landen via Nederland worden aangevallen, kan ze om dezelfde reden niet beantwoorden.

In plaats daarvan verwijst ze naar het overzicht van de recente digitale aanvallen dat het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft gemaakt.

Nederlandse digitale infrastructuur

Welke risico’s ons land loopt als de Nederlandse digitale infrastructuur wordt misbruikt om cyberaanvallen uit te voeren, is de minister helder. “Deze vorm van misbruik kan het internationale imago van Nederland schaden en slecht zijn voor bondgenootschappelijke belangen en de integriteit van de Nederlandse ICT-infrastructuur. Ook kunnen Nederlandse organisaties geraakt worden door eventuele tegenacties, zoals het uit de lucht halen van misbruikte infrastructuur door landen die door een digitale aanval getroffen zijn.” Tot slot kunnen de bedrijven die hostingruimte of IT-apparatuur verhuren beschikbaarheidsproblemen ervaren.

Er zijn volgens het NCSC op dit moment geen aanwijzingen dat de aanvallen gevolgen hebben gehad voor Nederlandse belangen of organisaties. Volgens de minister zijn er ook geen tekenen dat ons land meer risico loopt voor cyberaanvallen. “Nederland is niet het enige Europese land met een goede infrastructuur, betrouwbare verbindingen en een grote hosting-sector die dit predicaat opeist”, zo zegt ze.

Nationale (digitale) veiligheid van Nederland

Op de vraag wat Nederland doet om deze cyberaanvallen tegen te houden, noemt de minister allerlei instanties die zich bezighouden met nationale (digitale) veiligheid van Nederland. Naast de NCSC zijn dat de Algemene en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD en MIVD), het Digital Trust Center (DTC), de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie (OM) en het ministerie van Defensie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Economische Zaken en Klimaat.

Deze instanties helpen en adviseren overheidsorganen en vitale aanbieders als er zich acute dreigingsrisico’s voordoen. Ook werken deze partners nauw met elkaar samen om hackers en cybercriminelen een stap voor te zijn. Ze zetten daarbij in op preventieve maatregelen, zoals het tijdig installeren van beveiligingsupdates.

Tot slot schrijft minister Yeşilgöz-Zegerius dat het te voorbarig is om een link te leggen tussen de cyberaanvallen in Oekraïne en de steun op het vlak van cybersecurity die Nederland heeft toegezegd aan het land.

Hammelburg Over Het Bericht Dat De Meest Recente Cyberaanval In Oekraine Verliep Via Nederland
Word – 38,0 KB 167 downloads

Bron: tweedekamer.nl, vpngids.nl