De bibliotheek voor de bestrijding van digitale criminaliteit

Meer dan honderd miljoen e-mailadressen gedumpt in Telegram groepen

Gepubliceerd op 9 mei 2020 om 14:30

Meer dan honderd miljoen e-mailadressen gedumpt in Telegram groepen

Sinds de uitbraak van de corona pandemie hebben verschillende hackers groepen meer dan honderd miljoen e mailadressen (met bijbehorende wachtwoorden) gedumpt binnen de Carding groepen binnen Telegram.

"Zoals beloofd de Vodafone accounts!"

Bij de eerste analyses komen nog niet echt relevante redenen naar voren die verklaren waarom de miljoenen e-mailadressen gedumpt / exposed worden. Mogelijk is het een lokmiddel of een vorm van ruilmiddel. Je kunt deze dumps dan zien als een soort valuta die een waarde vertegenwoordigd om tot een groep te behoren of om bijvoorbeeld gevulde Paypal accounts te verkrijgen. Een ondersteunend argument voor de theorie van ruilmiddel is dat sommige hackers letterlijk in de Telegram groepen in een publiek bericht zeggen: ¨zoals beloofd de Vodafone accounts¨.

Maar mogelijk is het ook een teken van het tonen van macht, de hackers groepen laten dan zien dat ze de baas zijn over ¨het gewone volk¨.

Het is helaas niet duidelijk te krijgen hoe deze dumps gewogen moeten worden, want de mate van dump verschilt per Telegram groep. Maar dat het dumpen gebeurd is een feit (zie de geanonimiseerde voorbeelden onderstaand).

Dumps waardeloos maken

Vaak kun je de dumps niet tegenhouden, maar we kunnen als gebruikers van e-mail wel zorgen dat de dumps waardeloos worden.  De dumps kunnen waardeloos gemaakt worden door wachtwoorden regelmatig te veranderen, zodat de dumps niet bruikbaar zijn voor hackers.

In een eerder artikel , gepubliceerd op deze site, zijn een aantal handige tips gegeven om tot een sterk wachtwoord te komen.

Kortom maak het hackers niet te makkelijk, zorg ervoor dat ook je e mailaccount 'boefproof' wordt.

Schrijver: SPB


«   »