De alarmerende realiteit van online seksueel ongewenst gedrag onder jongeren

Gepubliceerd op 6 juli 2023 om 15:00

Click here and choose your language using Google's translation bar at the top of this page ↑

Online seksueel ongewenst gedrag is een groeiend probleem dat jongeren in heel Europa treft. Twee op de drie jongeren (68%) melden dat ze tijdens hun jeugd minstens één keer met een vorm van online seksueel geweld zijn geconfronteerd. Deze onthutsende statistieken komen naar voren uit een onderzoek uitgevoerd door WeProtect Global Alliance en Economist Impact, waarbij 2000 jongvolwassenen van 18 jaar en ouder in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Polen werden ondervraagd.

De omvang van het probleem

Het onderzoek onthult schokkende resultaten. Meer dan de helft van de respondenten (55%) geeft aan dat een vreemdeling, een leeftijdsgenoot of een bekende volwassene in hun jeugd ooit heeft gevraagd om iets seksueels te doen waar zij zich ongemakkelijk bij voelden. Een kwart van hen (28%) was op dat moment 12 jaar of jonger.

De meeste vormen van online seksueel ongewenst gedrag vinden plaats via privékanalen op mobiele apparaten. Driekwart van de deelnemers (73%) zegt dat dit gebeurde via hun smartphone. In de helft van de gevallen werden seksueel getinte afbeeldingen of video’s gedeeld via privékanalen. Bij 18% gebeurde dat via sociale media of andere openbare bronnen.

De slachtoffers

Meisjes zijn doorgaans vaker het slachtoffer van online seksueel ongewenst gedrag dan jongens (79% tegenover 57%). Maar liefst 83% van de leden van de LHBTIQA+ gemeenschap geeft aan tijdens hun jeugd ten minste één keer online seksueel ongewenst gedrag te hebben meegemaakt. Bij etnische minderheden is dat 77%.

De reactie

Het merendeel van de slachtoffers (73%) verwijderde of blokkeerde de betreffende persoon. Drie op de tien jongeren (29%) meldde het probleem online, of besloot om erover te praten met een volwassene.

De gevaren en risico’s van sexting

Het delen van naaktfoto’s en -beelden kan spannend zijn en is vandaag de dag voor veel jongeren een uitlaatklep om te experimenteren met hun seksualiteit. De meeste experts zien het als een gezonde ontwikkeling, maar wijzen tegelijkertijd op de gevaren van sexting. Denk aan iemand die besluit om het beeld- en videomateriaal openbaar te maken, of te delen met bekenden. De gevolgen hiervan kunnen het slachtoffer nog jarenlang achtervolgen. Ook op latere leeftijd kunnen oude naaktfoto’s problemen opleveren, bijvoorbeeld als je solliciteert naar een nieuwe baan.

De noodzaak van betere online bescherming van jongeren

Kinderen zouden online beter moeten worden beschermd, zo vindt Corinne Dettmeijer, ambassadeur van Child Safety in Europe. "Kindermisbruik is misselijkmakend en het moet stoppen. We kunnen niet toestaan dat versleutelde online kanalen een veilige haven worden voor het verkrijgen en uitwisselen van criminele inhoud", vertelt ze. Volgens haar is een 'alomvattend en effectief rechtskader' nodig om jongeren te beschermen tegen online misbruik en seksuele uitbuiting.

Child Safety in Europe is blij dat beleidsmakers in Brussel afgelopen jaar een wetsvoorstel om online kindermisbruik tegen te gaan hebben aangenomen. "Als deze wetgeving wordt goedgekeurd, kan de technologiesector beter zijn verantwoordelijkheid nemen en op een proactieve en gereguleerde manier detectiemiddelen inzetten om online misbruik van kinderen tegen te gaan", zo stelt de belangenorganisatie.

Het belang van onderwijs en bewustwording

Naast wetgeving is ook onderwijs en bewustwording van cruciaal belang. Kinderen en jongeren moeten leren hoe ze veilig kunnen omgaan met het internet en sociale media. Ze moeten weten wat de risico's zijn en hoe ze kunnen reageren als ze te maken krijgen met online seksueel ongewenst gedrag. Ouders, scholen en andere volwassenen spelen hierin een belangrijke rol. Zij moeten het gesprek aangaan met kinderen over deze onderwerpen en hen de tools geven om zichzelf te beschermen.

Conclusie

De resultaten van dit onderzoek zijn zorgwekkend en benadrukken de noodzaak om actie te ondernemen tegen online seksueel ongewenst gedrag. Het is van cruciaal belang dat we onze kinderen en jongeren beter beschermen en hen een veilige online omgeving bieden. Dit vereist een gecoördineerde inspanning van beleidsmakers, de technologiesector, ouders en de samenleving als geheel. We moeten blijven werken aan het creëren van een digitale wereld die ontworpen is om kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting en misbruik.

We Protect Economist Impact European Online Sexual Harms Study Report Dutch Translation
PDF – 1,2 MB 113 downloads
We Protect Global Alliance Economist Impact English Full Report
PDF – 1,2 MB 101 downloads

Cybercrimevormen waar jongeren mee in aanraking kunnen komen: klik op de vorm voor meer uitleg.

- Afpersing of chantage
- Catfishing
- Cyberpesten
- Doxing
- Grooming
- Sexting
- Sextortion

Of stel al uw vragen aan onze AI-chatbot

"De Cybercrimeinfo AI Chatbot - Elke dag getraind, elke dag beter in de strijd tegen digitale criminaliteit."

Meer informatie over onze AI Chatbot vindt u hier!