23-jarige man verdacht van handel in verdovende middelen op darkweb met 1,6 miljoen dollar aan onverklaarbare stortingen

Gepubliceerd op 1 april 2023 om 07:00

Click here or click 'CHOOSE LANGUAGE' and then choose your language using Google's translation bar at the top of this page ↑

In maart 2023 heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) samen met het Openbaar Ministerie (OM) een 23-jarige man aangehouden in de gemeente Brummen. Hij wordt verdacht van witwassen en het plegen van Opiumwetdelicten. De aanhouding volgde na een grootschalig onderzoek, waarbij zowel de woning van de verdachte in Brummen als een woning in Amersfoort werden doorzocht. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op digitale informatie, mobiele telefoons, laptops en verdovende middelen.

Man verdacht van handel in verdovende middelen via darkweb en onverklaarbare stortingen van $1,6 miljoen op cryptowallet

Volgens het OM en de FIOD vermoeden ze dat de 23-jarige man sinds 2015 betrokken is geweest bij de handel van verdovende middelen via diverse darkweb marktplaatsen. Het darkweb staat bekend als een broedplaats voor criminele activiteiten en illegale handel, waarbij de anonimiteit van de gebruikers vaak een cruciale rol speelt. Onderzoekers hebben vastgesteld dat er in een relatief korte periode ongeveer 1,6 miljoen dollar aan onverklaarbare stortingen is gedaan op een cryptowallet die gelinkt is aan de verdachte. Deze stortingen kunnen niet verklaard worden door het legale inkomen van de man.

Naast de onverklaarbare crypto-stortingen, zou de verdachte ook geldbedragen hebben overgemaakt naar bankrekeningen van derden in het buitenland. Voor deze transacties is tot op heden nog geen logische verklaring gevonden. Het strafrechtelijk onderzoek wordt geleid door het Functioneel Parket en zal zich verder richten op het ontrafelen van de criminele activiteiten en het in kaart brengen van de geldstromen.

Witwasaanpak heeft prioriteit bij Nederlandse overheid in strijd tegen criminaliteit

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de Nederlandse overheid, aangezien het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Door het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven, kunnen daders buiten het bereik van de opsporingsinstanties blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen genieten.

Op 28 maart 2023 heeft de Raadkamer besloten om de voorlopige hechtenis van de verdachte met 30 dagen te verlengen, zodat het onderzoek kan worden voortgezet. De aanhouding van de verdachte en het onderzoek naar zijn activiteiten op het darkweb onderstrepen het belang van voortdurende monitoring en handhaving van illegale praktijken op dit deel van het internet.

Enkele vragen aan Cybercrimeinfo

Is er veel handel op het darkweb in drugs?

Ja, er is aanzienlijke handel in drugs op het darkweb. Het darkweb is een deel van het internet dat niet toegankelijk is via standaard webbrowsers en zoekmachines. Hierdoor kunnen gebruikers anoniemer blijven, wat het aantrekkelijk maakt voor illegale activiteiten, zoals de handel in drugs.

Op het darkweb zijn er specifieke marktplaatsen waar drugs en andere illegale goederen en diensten worden aangeboden. Deze marktplaatsen functioneren op een vergelijkbare manier als reguliere e-commerce websites, maar zijn specifiek gericht op het faciliteren van illegale handel. Betalingen op darkweb marktplaatsen worden vaak gedaan met cryptocurrencies, zoals Bitcoin, om anonimiteit te behouden en het moeilijker te maken voor opsporingsinstanties om transacties te traceren.

De handel in drugs op het darkweb omvat een breed scala aan producten, zoals cannabis, cocaïne, heroïne, MDMA, LSD, en synthetische drugs. Kopers en verkopers communiceren vaak via versleutelde berichten om hun identiteit te beschermen en de kans op detectie door autoriteiten te verkleinen.

Hoewel de handel in drugs op het darkweb aanzienlijk is, vertegenwoordigt het slechts een klein deel van de wereldwijde drugshandel. De meeste drugshandel vindt nog steeds plaats via traditionele kanalen, zoals smokkel en straathandel. Desondanks blijven opsporingsinstanties en overheden wereldwijd samenwerken om de illegale handel op het darkweb te bestrijden en de daaruit voortvloeiende criminaliteit aan te pakken.

Welk percentage van de drugshandel op het darkweb is Nederlands?

Het is moeilijk om exacte cijfers te geven over het aandeel van de Nederlandse handel in drugs op het darkweb, omdat de anonieme en verborgen aard van het darkweb het lastig maakt om specifieke gegevens te verzamelen. Echter, verschillende onderzoeken en rapporten hebben aangetoond dat Nederland een belangrijke rol speelt in de handel van drugs op het darkweb.

Nederland is een van de grootste producenten van synthetische drugs, zoals MDMA en amfetaminen, en speelt ook een rol in de productie en distributie van andere drugs, zoals cannabis. Nederlandse verkopers zijn actief op verschillende darkweb marktplaatsen, en de geografische ligging en uitstekende infrastructuur van het land faciliteren de internationale distributie van drugs.

Een rapport uit 2019 van de Europese politieorganisatie Europol toonde aan dat Nederlandse verkopers verantwoordelijk waren voor ongeveer 37% van de geregistreerde drugshandel op het darkweb in Europa. Dit percentage kan fluctueren, afhankelijk van de periode en de specifieke marktplaatsen die worden geanalyseerd. Het is ook belangrijk op te merken dat het darkweb voortdurend verandert, met marktplaatsen die verschijnen en verdwijnen als gevolg van politieacties en andere factoren.

Hoewel het niet mogelijk is om een exact percentage te geven, is het duidelijk dat Nederland een belangrijke speler is in de drugshandel op het darkweb. De Nederlandse autoriteiten werken samen met internationale partners om deze vorm van criminaliteit aan te pakken en de negatieve gevolgen voor de samenleving te beperken. Lees ook Nederlandse drugs export via het darkweb

Wat is het verschil tussen het FIOD en het OM?

Het FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en het OM (Openbaar Ministerie) zijn twee verschillende organisaties binnen het Nederlandse rechtssysteem met verschillende verantwoordelijkheden en taken.

FIOD

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is een opsporingsdienst die deel uitmaakt van de Belastingdienst in Nederland. De FIOD is verantwoordelijk voor het opsporen van fiscale, financiële en economische fraude, zoals belastingontduiking, witwassen, valsheid in geschrifte, faillissementsfraude en corruptie. De FIOD werkt nauw samen met andere opsporingsinstanties, zowel nationaal als internationaal, en heeft ook een inlichtingenfunctie om belastingfraude en financiële criminaliteit te voorkomen.

OM

Het Openbaar Ministerie (OM) is de instantie in Nederland die verantwoordelijk is voor het opsporen, vervolgen en berechten van strafbare feiten. Het OM bepaalt of er voldoende bewijs is om een verdachte te vervolgen en besluit welke strafrechtelijke vervolging wordt ingesteld. Het OM vertegenwoordigt de samenleving en het algemeen belang in strafzaken en werkt nauw samen met politie, opsporingsdiensten en andere partners om strafbare feiten aan te pakken.

Samengevat is het belangrijkste verschil tussen de FIOD en het OM dat de FIOD zich richt op het opsporen van fiscale, financiële en economische fraude, terwijl het OM verantwoordelijk is voor het vervolgen en berechten van strafbare feiten in het algemeen. Beide organisaties werken vaak samen om financiële criminaliteit en andere vormen van ernstige criminaliteit te bestrijden.

Bron: fiod.nl

Meer info over het darkweb 

Meer darkweb nieuws