Handel in wilde dieren en planten op het darkweb: Een verontrustende trend

Gepubliceerd op 11 juni 2023 om 12:21

Click here and choose your language using Google's translation bar at the top of this page ↑

Het internet heeft ons op vele manieren verbonden. Helaas heeft deze verbinding ook een duistere kant. Het darkweb, een deel van het internet dat enkel toegankelijk is met speciale software en waar gebruikers kunnen navigeren met relatieve anonimiteit, is een broedplaats geworden voor diverse illegale activiteiten. Een van deze activiteiten is de handel in wilde dieren, planten en schimmels. Recent onderzoek onthult echter een verrassend aspect van deze handel - de meeste van deze organismen worden verhandeld om hun geestverruimende eigenschappen, oftewel als drugs.

Het Darkweb

Het darkweb is een 'duister hoekje' van het internet dat zich op verschillende manieren onderscheidt van de reguliere delen van het web. Het vereist speciale software voor toegang en er bestaan geen zoekmachines die het doorzoeken. Dit betekent dat als iemand een website wil bezoeken, zij het adres van tevoren moeten kennen. Het belangrijkste doel van het darkweb is om gebruikers anonimiteit te bieden, hoewel er in het verleden succesvolle operaties zijn uitgevoerd door wetshandhavers die suggereren dat volledige anonimiteit niet altijd gegarandeerd kan worden.

Handel in Wilde Dieren en Planten

Nieuw onderzoek heeft onthuld dat op het darkweb tussen 2014 en 2020 op 51 verschillende marktplaatsen in 153 verschillende soorten dieren, planten en schimmels werd gehandeld. Onderzoekers waren verrast toen ze ontdekten dat de meeste van deze organismen werden verhandeld vanwege hun geestverruimende eigenschappen.

Dit was een onverwachte bevinding. Eerder werd gedacht dat de handel in wilde dieren en planten op het darkweb zich vooral zou richten op traditioneel populaire wilde dieren of producten daarvan, zoals ivoor, schubben van schubdieren, neushoornhoorns, grote katachtigen, levende exotische huisdieren, cactussen en orchideeën.

Echter, het onderzoek heeft een veel gevarieerdere handel blootgelegd, met 153 verschillende soorten die in de meeste gevallen vanwege hun geestverruimende eigenschappen worden verkocht.

Soorten Organismen en hun Geestverruimende Eigenschappen

De meeste van de verhandelde soorten zijn planten, maar er werden ook schimmels en dieren verhandeld vanwege hun geestverruimende eigenschappen. Een van de soorten die de onderzoekers veel tegenkwamen op het darkweb was Mimosa tenuiflora. De bast van deze Zuid-Amerikaanse boom bevat een zeer potent hallucinogeen: DMT.

Dieren worden ook verhandeld om het geestverruimende effect dat ze op mensen kunnen hebben. Een bekend voorbeeld is de beruchte Coloradopad. De huid van deze pad scheidt een gif af dat psychoactieve bestanddelen kent.

Afwezige Soorten en de Impact op Biodiversiteit

Het is opvallend dat heel weinig van de soorten die traditioneel bedreigd worden door de handel en die veelvuldig op het open web worden aangeboden, op het darkweb worden verhandeld. Dit suggereert dat de handhaving en regulering van de handel in deze soorten op dit moment nog zodanig tekortschiet dat er geen noodzaak is om de handel naar verborgen delen van het internet te verplaatsen.

Een van de doelen van het onderzoek was ook om te achterhalen in hoeverre de handel op het darkweb bijdraagt aan de huidige biodiversiteitscrisis. Hier komt goed nieuws: met gemiddeld zo'n 600 advertenties per jaar vormen de wildlife-marktplaatsen op het darkweb nog niet direct een enorme bedreiging.

Conclusie en Toekomstperspectieven

Hoewel de handel op het darkweb momenteel misschien geen enorme bron van handel in wildlife is, betekent dit niet dat het in de toekomst ook niet kan worden. Naarmate de handel in wildlife verder wordt gereguleerd en meer onder vuur komt te liggen, is het zeer waarschijnlijk dat de handel steeds meer in het verborgene zal gaan plaatsvinden.

Onderzoekers pleiten dan ook voor het nauwlettend volgen van deze situatie. Hoewel de huidige handel in wilde dieren en planten op het darkweb misschien niet zo groot is als op het open web, kunnen veranderingen in regulering en handhaving dit snel doen veranderen.

De bevindingen van dit onderzoek onderstrepen de noodzaak om het darkweb te blijven monitoren en onderzoeken als een mogelijk platform voor illegale wildlife-handel. Dit is van cruciaal belang om bedreigde soorten te beschermen en de biodiversiteit van onze planeet te behouden.

Bronnen: Anoniem, Scientias

Meer info over het darkweb

Meer darkwebnieuws nieuws

"De Cybercrimeinfo AI Chatbot - Elke dag getraind, elke dag beter in de strijd tegen digitale criminaliteit."

Meer informatie over onze AI Chatbot vindt u hier!

In 92 talen!