Opsporingstools voor Darkweb

Gepubliceerd op 7 maart 2020 om 12:00
Opsporingstools voor Darkweb

Het Team Cyber Enabled Crime (darkweb team) van de politie en TNO werken aan oplossingen om de identiteit van gebruikers van het internet, en als onderdeel daarvan het Darkweb, inzichtelijk te maken.

Met behulp van AI

Bij het Fugitive Active Search Team (FastNL) is gewerkt aan een softwaretool die met behulp van Kunstmatige Intelligentie (ai) het gedrag van de voortvluchtigen (met een onherroepelijke gevangenisstraf) voorspelt. De gebruikte algoritmen zijn in afstemming met het programma onvindbaren en het Openbaar Ministerie ontwikkeld en kunnen op transparante wijze worden verantwoord bij een rechter of toezichthouder. Met het systeem wordt op dit moment proef gedraaid.

Innovatie en technologische ontwikkeling

De innovatiebehoefte van specialistische opsporingsdiensten is groot en juist om die reden is de Dienst Landelijke Operationele Samenwerking actief met innovatie en technologische ontwikkeling. Wetenschappers van TNO versterken dit proces in de praktijk en werken in gezamenlijkheid aan onderwerpen als het stoppen van voertuigen en het vergaren van informatie voor onderzoeken. Tijdens het bezoek is ingegaan op verschillende voorbeelden die de politie beter in staat moeten stellen met behulp van moderne technologie het werk in de opsporing uit te voeren.

Darkweb

Het Team Cyber Enabled Crime van de politie en TNO werkt aan toepasbare oplossingen om de identiteit van gebruikers van het internet, en het Darkweb als onderdeel daarvan, inzichtelijk te maken. Dit is belangrijk omdat veel criminaliteit verschuift van de fysieke naar de digitale wereld. Juist daar kunnen opsporingsdiensten een inhaalslag maken ten behoeve van verstoring en opsporing van criminele activiteiten.

Nauwe samenwerking

Paul de Krom, CEO van TNO: "Het is mooi om te zien dat onze wetenschappers in nauwe samenwerking met de specialisten van verschillende politieonderdelen in staat zijn iets toe te voegen aan het politiewerk. Dat helpt de politie en uiteindelijk de veiligheid van Nederland".

Henk Geveke, lid korpsleiding van de politie, die vanaf zijn eerste dag staat voor innovatie en nieuwe technologische ontwikkeling: "Politiewerk is voortdurend onderhevig aan de invloed van nieuwe technologieën en ontwikkelingen en vernieuwing is noodzakelijk om hier goed op in te blijven spelen. De verschuiving van de criminaliteit van fysiek naar digitaal is hier een kenmerkend voorbeeld van. TNO kan als instituut voor toegepaste wetenschap ons hier goed bij ondersteunen".

In 2020

In 2020 blijven de politie en TNO samenwerken om het politiewerk op verschillende onderdelen te versterken wat moet leiden tot nieuwe werkwijzen en innovaties. Ook wordt gewerkt aan intensievere samenwerking tussen politie, TNO, universiteiten, bedrijven en overheidsinstellingen om de veiligheid in Nederland te vergroten.

Bron: Politie, TNO, Emerce, Executive People