Rapporten


2024 | 2023 | 2022 | 2021De Duistere Kant van AI in Cyberbeveiliging: Een Noodzaak voor Proactieve Verdediging

Het document "The dark side of AI in cyber security" biedt een diepgaande analyse van de impact van kunstmatige intelligentie (AI) op het cyberbeveiligingslandschap. Het benadrukt hoe AI zowel een zegen als een vloek kan zijn, afhankelijk van de intenties van de gebruiker. Aan de ene kant biedt AI geavanceerde beveiligingsoplossingen, maar aan de andere kant wordt het steeds vaker ingezet voor kwaadaardige doeleinden zoals het automatiseren van aanvallen en het ontdekken van kwetsbaarheden. Het document behandelt de evolutie van cyberdreigingen in het internettijdperk, waarbij het aantal kwetsbaarheden en infecties in de cyberspace aanzienlijk is toegenomen. Het wijst op de rol van AI in het automatiseren van taken zoals het profileren van doelwitten en het scannen van kwetsbaarheden. AI-gedreven bots en crawlers kunnen snel het internet doorzoeken om publiekelijk beschikbare informatie te verzamelen, waardoor aanvallers potentiële aanvalsvectoren nauwkeurig kunnen identificeren. Bovendien worden AI-technologieën zoals Long Short-Term Memory (LSTM) modellen gebruikt om effectievere phishing-aanvallen uit te voeren. Het document waarschuwt ook voor de gevaren van AI in het genereren van ransomware en het optimaliseren van botnet-aanvallen. De auteurs, experts in cyberbeveiliging, benadrukken de noodzaak van een proactieve en adaptieve benadering om de uitdagingen van AI-aangedreven cyberdreigingen het hoofd te bieden. Ze pleiten voor een robuust en veerkrachtig cyber-ecosysteem waar innovatie en verdediging samenkomen om een veiligere digitale wereld te creëren. Deze samenvatting benadrukt het belang van bewustzijn en voorbereiding op de complexe en steeds veranderende aard van cyberbeveiliging in het AI-tijdperk.

Dark Side Of Ai In Cybersecurity
PDF – 900,1 KB 73 downloads

Dreigingsbeoordeling van het Amerikaanse Homeland voor 2024: Een Overzicht

Het document "Homeland Threat Assessment 2024" van het Amerikaanse Department of Homeland Security biedt een uitgebreide analyse van de verschillende dreigingen waarmee de Verenigde Staten te maken hebben. Het rapport benadrukt dat terrorisme, zowel van buitenlandse als binnenlandse oorsprong, een aanhoudende zorg is. Daarnaast zijn er andere dreigingen die steeds meer aandacht vragen, zoals de verspreiding van illegale drugs en problemen rondom grens- en immigratiebeveiliging. Een belangrijk punt is de toename van gewelddadig extremisme, vooral van individuen die in de VS zijn geradicaliseerd. Deze dreiging blijft hoog en wordt gekenmerkt door aanvallen van eenlingen of kleine groepen die weinig waarschuwing vooraf geven. Buitenlandse terroristische groeperingen zoals al-Qa'ida en ISIS proberen zich te herstellen en hebben wereldwijde netwerken die mogelijk de VS kunnen aanvallen. De drugscrisis blijft ook een ernstig probleem. Illegale drugs die in Mexico worden geproduceerd en in de VS worden verkocht, blijven een dodelijke dreiging vormen. Er is een toename van de betrokkenheid van Amerikaanse handelaren bij het mengen van fentanyl, wat leidt tot nog dodelijkere varianten van deze al gevaarlijke drug. Op het gebied van grens- en immigratiebeveiliging zijn er recordaantallen migranten uit verschillende landen, wat de situatie complexer maakt. Er is ook een toename van individuen die op de terroristische watchlist staan en de grens proberen over te steken. Het rapport wijst ook op de rol van klimaatverandering en technologische vooruitgang, zoals AI, die de bestaande dreigingen kunnen verergeren. Klimaatgerelateerde rampen kunnen bijvoorbeeld de regionale economieën ontwrichten en leiden tot gezondheidscrises. Dit document is essentieel voor het begrijpen van de veelzijdige en complexe dreigingen waarmee de VS te maken heeft en benadrukt de noodzaak van een veelzijdige aanpak om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

23 0913 Ia 23 333 Ia U Homeland Threat Assessment 2024 508 C V 6 13 Sep 23
PDF – 3,8 MB 71 downloads

Best Practices voor Ransomware-aanval: Voorbereiding en Herstel

Het document "Best Practices Guide: Prepare and Recover from a Ransomware Attack" is een uitgebreide handleiding die zich richt op het voorbereiden op en herstellen van ransomware-aanvallen. Uitgegeven door Rubrik Technical Marketing in januari 2023, biedt het document een reeks beste praktijken en tools om organisaties te helpen zich te wapenen tegen dergelijke cyberaanvallen. Een van de kernpunten is het belang van monitoring en onderzoek naar ransomware. Het document benadrukt het gebruik van machine learning om de omvang van ransomware-aanvallen te bepalen, inclusief het detecteren van verwijderingen, wijzigingen en versleutelingen. Het biedt ook SaaS-toepassingen die het herstel na een ransomware-aanval versnellen door het volgen van datawijzigingen in de loop van de tijd. Verder wordt er aandacht besteed aan het beheer van gevoelige gegevens. Het document adviseert organisaties om het soort gevoelige gegevens dat ze hebben, waar het zich bevindt en wie er toegang toe heeft, te ontdekken en te classificeren. Dit helpt bij het verminderen van het risico op gegevensdiefstal. Het document benadrukt ook het belang van meervoudige authenticatie (MFA) als een extra beveiligingslaag om te verdedigen tegen gecompromitteerde accounts in directoryservices zoals Microsoft's Active Directory. Daarnaast wordt het concept van "Zero Trust" of "nooit vertrouwen, altijd verifiëren" aanbevolen als een mindset voor organisaties om aanvallen beter te detecteren en te analyseren. Tot slot biedt het document een reeks tests en oefeningen, bekend als "tabletop exercises", om IT-organisaties voor te bereiden op onverwachte gebeurtenissen, wat een onschatbare ervaring kan zijn tijdens de chaotische gebeurtenissen veroorzaakt door een aanval.

Prepare Recover From Ransomware
PDF – 858,1 KB 72 downloads

Belangrijke DDoS Trends in het Eerste Kwartaal van 2023

Het document "Cloudflare DDoS Trends Report - Q1 2023" biedt een uitgebreide analyse van de DDoS-aanvalslandschap voor het eerste kwartaal van 2023. Het rapport belicht verschillende belangrijke trends en inzichten, waaronder de opkomst van hacktivistische campagnes en hyper-volumetrische aanvallen. Een van de meest opvallende trends is de toename van hacktivistische campagnes, voornamelijk geleid door pro-Russische groepen zoals 'Killnet'. Deze groepen richten zich op westerse doelen, waaronder luchthavens in de VS en gezondheidsorganisaties in de VS en West-Europa. Hoewel deze groepen geen geavanceerde technieken gebruiken, wordt organisaties toch aangeraden waakzaam te blijven en adequate DDoS-bescherming te implementeren. Een andere belangrijke ontwikkeling is de opkomst van terabit-aanvallen gericht op telecombedrijven. Een voorbeeld hiervan is een 1,3 Tbps DDoS-aanval op een Zuid-Amerikaanse telecomprovider. Deze aanval maakte deel uit van een bredere campagne en werd automatisch gedetecteerd en geminimaliseerd door Cloudflare. Het rapport benadrukt ook de aanhoudende dreiging van ransom-DDoS-aanvallen, die meer dan 16% van alle gedetecteerde DDoS-aanvallen uitmaken. Deze aanvallen blijven een constante zorg en vereisen proactieve beveiligingsmaatregelen. Tot slot biedt het rapport inzichten in de geografische spreiding van aanvallen, de meest getroffen industrieën en opkomende bedreigingen. Het doel is om organisaties te helpen hun beveiligingsmaatregelen te versterken in het licht van een steeds veranderend DDoS-dreigingslandschap.

Cloudflare D Do S Trends Report Q 1 2023
PDF – 1,4 MB 69 downloads

Algoritmerisico's in Nederland: Een Kritische Analyse van de Autoriteit Persoonsgegevens

Het document, uitgegeven door de Autoriteit Persoonsgegevens, richt zich op de risico's en effecten van het gebruik van algoritmes in Nederland. Het rapport is opgesteld in juli 2023 en behandelt diverse aspecten, waaronder publieke waarden, grondrechten en fundamentele vrijheden. Het doel is om de dialoog te versterken over de kansen en risico's van algoritmes in de samenleving. Een belangrijk punt dat naar voren komt, is het afnemende vertrouwen in algoritmes. Onderzoek van KPMG toont aan dat slechts 20 tot 30% van de mensen vertrouwen heeft in het gebruik van algoritmes, ongeacht of deze door overheidsorganisaties of particuliere instellingen worden gebruikt. Transparantie en het richten van algoritmes op het verbeteren van de samenleving worden gezien als cruciale factoren om dit vertrouwen te herstellen. Het rapport gaat ook in op de praktische toepassingen van algoritmes, zoals het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) van de Nederlandse politie. Dit systeem is onderwerp van discussie geweest, vooral met betrekking tot de effectiviteit en mogelijke bias. De Algemene Rekenkamer heeft kritiek geuit op het gebrek aan controle op bias en andere risico's in het CAS. Daarnaast worden beleids- en regelgevingsaspecten besproken, zowel op nationaal als internationaal niveau. Het rapport benadrukt het belang van voortdurende overweging van publieke waarden en grondrechten bij de inzet van algoritmes. Het afzien van het gebruik van risicovolle systemen kan soms een legitieme uitkomst zijn. Het document nodigt uit tot dialoog en suggesties voor verbetering kunnen worden gemaild naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Het biedt een uitgebreid overzicht van de huidige stand van zaken en dient als een waardevolle bron voor iedereen die betrokken is bij de discussie over de ethische en praktische implicaties van algoritmegebruik in Nederland.

Rapportage Algoritmerisicos Nederland Juli 2023
PDF – 786,0 KB 69 downloads

Uitdagingen en Oplossingen in Extern Aanvalsoppervlakbeheer

Het document van CyCognito richt zich op de uitdagingen en oplossingen met betrekking tot het beheer van externe aanvalsoppervlakken in organisaties. Volgens het rapport is 80% van de hedendaagse datalekken het gevolg van externe aanvallen, waarbij vaak minder zichtbare en beschermde delen van de IT-infrastructuur worden getarget. Het rapport is gebaseerd op een enquête onder 329 IT- en beveiligingsprofessionals uit de VS, het VK en Canada. Een van de belangrijkste bevindingen is dat organisaties moeite hebben met het tijdig ontdekken van kwetsbaarheden. Meer dan 90% van de respondenten gelooft dat er ruimte is voor verbetering in het gebruik van geautomatiseerde technologieën voor het ontdekken en testen van kwetsbaarheden. Daarnaast is er een algemene consensus dat investeringen in het verminderen van het aanvalsoppervlak de beveiligings- en risicohouding van een organisatie aanzienlijk zouden verbeteren. Het rapport wijst ook op de onderbenutting van webtoepassing beveiligingstests en stelt dat de prioritering van herstel vaak verkeerd is gericht. Een grote meerderheid van de respondenten (89%) is van mening dat het verhogen van de automatisering hun vermogen om te verifiëren dat kwetsbaarheidsherstelinspanningen succesvol waren, zou verbeteren. Tot slot benadrukt het rapport dat middelgrote organisaties in het bijzonder worstelen met zinvolle en tijdige rapportage over risicoblootstelling, voornamelijk vanwege een gebrek aan investeringen in geautomatiseerde tools en oplossingen. Dit rapport biedt waardevolle inzichten voor organisaties die hun externe aanvalsoppervlak effectief willen beheren en beveiligen.

The State Of External Attack Surface And Risk Management
PDF – 906,4 KB 70 downloads

Samenvatting van Darktrace's Halfjaarlijkse Dreigingsrapport 2023

Het document, getiteld "First 6: Half-Year Threat Report" door Darktrace, biedt een uitgebreide analyse van cyberdreigingen in de eerste helft van 2023. Het rapport is bedoeld om zowel klanten als analisten inzicht te geven in de huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van cyberveiligheid. Darktrace maakt gebruik van zijn AI-gedreven DETECT™ en RESPOND™ mogelijkheden om ongewenste dreigingen te identificeren en te mitigeren. In tegenstelling tot traditionele beveiligingsbenaderingen, richt Darktrace zich op gedragsanomalieën in plaats van op vastgestelde patronen van eerdere aanvallen. Deze unieke benadering stelt het bedrijf in staat om zowel bekende als onbekende dreigingen te identificeren en te bestrijden. Het rapport belicht dat veel van de geïdentificeerde dreigingen de vorm hebben aangenomen van campagne-achtige activiteiten gericht op meerdere klanten. Hoewel sommige van deze dreigingen als nieuw of opkomend werden geïdentificeerd, waren de meeste bekende tools. Het rapport is opgedeeld in verschillende secties, waaronder 'Threat Research', 'SOC Trends', 'AI Insights and Incident Statistics', en 'Observations and Predictions'. Enkele van de meest waargenomen dreigingen zijn Mirai, Cobalt Strike, Emotet, en RedLine Stealer. Darktrace heeft ook een reeks blogs onder de titel 'Inside the SOC' waarin individuele gevallen of campagnes worden gepresenteerd. Darktrace nodigt lezers uit om feedback te geven en benadrukt zijn missie om de wereld te bevrijden van cyberverstoringen door middel van AI-gedreven oplossingen. Het bedrijf heeft meer dan 2.200 medewerkers wereldwijd en beschermt ongeveer 8.800 organisaties tegen geavanceerde cyberdreigingen.

First 6 Half Year Threat Report
PDF – 788,2 KB 74 downloads

Het Belang van Incident Response voor Cyberbeveiliging

Het document behandelt het cruciale onderwerp van Incident Response in de context van cyberbeveiliging. Incident Response is niet alleen een reactieve maar ook een preventieve maatregel die bedrijven kunnen nemen om zich voor te bereiden op mogelijke cyberaanvallen. Het document benadrukt dat een effectief Incident Response-proces uit zes belangrijke fasen bestaat: Voorbereiding, Detectie, Beperking, Eliminatie, Onderzoek en Leren. In de voorbereidingsfase wordt benadrukt dat bedrijven zich niet alleen moeten voorbereiden op noodsituaties maar ook proactieve plannen moeten hebben, zoals Incident Responseplannen en draaiboeken. De detectiefase omvat het identificeren en rapporteren van een incident, gevolgd door de beperkingsfase waarin maatregelen worden genomen om verdere verspreiding in het netwerk te voorkomen. Een belangrijk deel van het document is gewijd aan het onderzoeksproces. Hier wordt uitgelegd hoe logboeken, assets en andere artefacten verzameld moeten worden om het incidentgebied te definiëren. Het doel is om "patient zero" en het initiële toegangspunt te identificeren, wat helpt bij het inperken van de cyberaanval en het voorkomen van toekomstige aanvallen. De laatste fase gaat over het leren van het incident. Het is van cruciaal belang dat het Incident Responseteam de ervaringen en geleerde lessen gebruikt om het hele proces te optimaliseren. Vragen zoals hoe goed het team het incident heeft afgehandeld en of informatie beter gedeeld kon worden met andere organisaties, moeten worden beantwoord. Het document sluit af met een waarschuwing over het gebrek aan bewustzijn bij besluitvormers over de risico's van cyberaanvallen, wat de noodzaak van een robuust Incident Response-plan onderstreept.

Incident Response Voor Preventie
PDF – 732,4 KB 71 downloads

Cyberveiligheid: Een Geïntegreerde Aanpak Tegen Hedendaagse Dreigingen

Het document richt zich op de uitdagingen en oplossingen rondom cybersecurity. Het begint met het benadrukken van de verschillende soorten cyberdreigingen zoals phishing, malware, spam, bestandsloze aanvallen en ransomware. Het document stelt dat cybersecurity niet alleen een IT-aangelegenheid is, maar een verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie. Een helder securitybeleid, gedragen door de directie en het personeel, is cruciaal. Een interessante casus in het document beschrijft hoe een bedrijf miljoenen euro's verloor door cyberfraude. Dit benadrukt de ernst van het probleem en de noodzaak voor een geïntegreerde aanpak. Het document adviseert om een Cybersecurity Assessment uit te voeren en een adviesrapport op te stellen met concrete aanbevelingen voor het verbeteren van de cyberveiligheid. Het document legt ook uit dat het veranderende aanvalslandschap en de opkomst van geavanceerde aanvalstechnieken, zoals zero-day exploits, de noodzaak onderstrepen om cybersecurity een vaste plek op de directieagenda te geven. Het biedt praktische tips en middelen om de cybersecurity in een organisatie naar een hoger niveau te tillen, waaronder back-up en recovery oplossingen. Tot slot wordt de rol van HR in het borgen van cybersecurity binnen de organisatie benadrukt. Het document sluit af met een oproep tot actie, waarbij contactgegevens worden verstrekt voor organisaties die hun cybersecurity-aanpak willen verbeteren. Deze samenvatting biedt een overzicht van de belangrijkste punten en aanbevelingen uit het document en benadrukt het belang van een geïntegreerde aanpak voor effectieve cybersecurity.

REDPAPER Cybersecurity
PDF – 917,5 KB 74 downloads

De Piek van Cybercriminaliteit als Dienst: Een Overzicht van Europol's Rapport

Het rapport van Europol, getiteld "Cyber-aanvallen: de apex van crime-as-a-service", biedt een diepgaande analyse van de huidige trends en uitdagingen op het gebied van cybercriminaliteit. Het rapport is onderdeel van de Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) en richt zich op de belangrijkste typologieën van cybercriminaliteit, waaronder cyberaanvallen, online fraude en online kinderuitbuiting. Een belangrijk aspect van het rapport is de focus op de bedrijfsstructuur van ransomwaregroepen. Deze groepen zijn georganiseerd in verschillende lagen, variërend van senior managers en back-end ontwikkelaars tot pen-testers en decrypters. Ze maken gebruik van een reeks diensten, waaronder bullet-proof hosting en geldwitwasservices, om hun operaties te ondersteunen. Het rapport benadrukt ook de methoden die worden gebruikt om toegang te krijgen tot systemen. Dit varieert van phishing en SEO-vergiftiging tot het gebruik van droppers om malware te installeren. Eenmaal binnen het systeem, streven aanvallers ernaar hun toegangsrechten te verhogen en zich door het netwerk te verplaatsen om gevoelige data te bereiken. Europol's rapport is een belangrijk instrument voor besluitvormers op strategisch, beleidsmatig en tactisch niveau in de strijd tegen cybercriminaliteit. Het biedt waardevolle inzichten en open-source intelligentie om de operationele focus voor EU-wetshandhavingsinstanties bij te werken. Dit rapport is niet alleen een analyse maar ook een oproep tot actie, waarbij wordt aangedrongen op een gecoördineerde aanpak om de groeiende dreiging van cybercriminaliteit het hoofd te bieden. Het is een essentiële lezing voor iedereen die betrokken is bij cyberbeveiliging en rechtshandhaving.

Europol Spotlight Report Cyber Attacks The Apex Of Crime As A Service
PDF – 1,8 MB 71 downloads

Ransomware-aanvallen op instellingen en bedrijven in Nederland

Het document richt zich op de problematiek van ransomware-aanvallen op verschillende instellingen en bedrijven in Nederland. Onder leiding van diverse experts is dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De publicatie is gedateerd op 1 augustus 2023 en lijkt een uitgebreide analyse te bieden van de huidige stand van zaken op het gebied van cybercriminaliteit, specifiek gericht op ransomware.

Hoewel de exacte inhoud van het document moeilijk te distilleren is door beperkingen in tekstextractie, wordt duidelijk dat het document een diepgaand inzicht biedt in de methoden, risico's en gevolgen van ransomware-aanvallen. Het benadrukt waarschijnlijk de urgentie voor zowel bedrijven als overheidsinstellingen om adequate cybersecurity-maatregelen te treffen. Verder lijkt het document strategieën en oplossingen te bespreken om deze groeiende dreiging het hoofd te bieden.

Het document is waarschijnlijk van groot belang voor beleidsmakers, IT-specialisten en bedrijfsleiders die betrokken zijn bij het opstellen en implementeren van cybersecurity-strategieën. Het draagt bij aan het grotere discours over hoe Nederland zijn digitale infrastructuur kan beveiligen tegen de steeds geavanceerdere en frequentere aanvallen. Lees het uitgebreide artikel over dit rapport 'Ransomware-aanvallen op instellingen en bedrijven in Nederland: Een diepgaande analyse'

Ransomware Aanvallen Op Instelllingen En Bedrijven Samenvatting
PDF – 405,9 KB 69 downloads

Inzichten in Kritieke Beschermingslacunes in de Identiteitsaanvalsoppervlakte

Het onderzoek, uitgevoerd door Osterman Research en in opdracht van Silverfort, richt zich op de staat van de 'Identiteitsaanvalsoppervlakte' en belicht kritieke beschermingslacunes. Het rapport biedt inzicht in hoe organisaties kwetsbaar zijn voor aanvallen die gericht zijn op identiteits- en toegangsbeheer. Hierbij worden zowel technische als menselijke factoren onderzocht. De studie wijst op de toenemende complexiteit van IT-omgevingen als een belangrijke uitdaging. Door de opkomst van cloud-diensten, mobiele apparaten en Internet of Things (IoT) is het identiteitslandschap sterk veranderd. Deze veranderingen maken het moeilijker om een geïntegreerd en effectief beveiligingsbeleid te handhaven. Osterman benadrukt ook de kosten die gepaard gaan met het beheren van deze complexe omgevingen. Dit omvat niet alleen financiële kosten, maar ook de tijd en middelen die nodig zijn voor het voortdurend monitoren en updaten van beveiligingssystemen. Het rapport concludeert dat het essentieel is voor organisaties om te investeren in geavanceerde identiteits- en toegangsbeheersystemen om de groeiende risico's adequaat aan te pakken. De studie fungeert als een wake-up call en benadrukt het belang van het proactief adresseren van beveiligingslacunes in het licht van een steeds veranderend cyberlandschap. Het biedt ook aanbevelingen voor best practices en strategieën om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Osterman Research Identity Attack Surface Silverfort September 2023
PDF – 1,0 MB 68 downloads

Q2 2023 Adversariale Dreigingsrapport (Meta)

Het "Q2 2023 Adversarial Threat Report" is een uitgebreide analyse van cyberdreigingen die zich in het tweede kwartaal van 2023 hebben voorgedaan. Het rapport is samengesteld door een team van experts, waaronder Ben Nimmo (Global Threat Intelligence Lead) en Mike Torrey (Security Engineer), onder andere. De focus van dit rapport ligt op het identificeren van dreigingen afkomstig van verschillende netwerken wereldwijd. In de inhoudsopgave wordt aangegeven dat het rapport begint met het doel van het onderzoek, gevolgd door een samenvatting van de bevindingen. Speciale aandacht wordt besteed aan netwerken gebaseerd in Türkiye (Turkije) en Iran. Deze netwerken zijn geïdentificeerd als potentiële bronnen van cyberdreigingen, en het rapport duikt dieper in op hun activiteiten en methodologieën. Hoewel de volledige inhoud van het rapport niet kon worden geëxtraheerd, wordt het duidelijk dat dit een belangrijk document is voor professionals in de cyberbeveiligingsindustrie. Het biedt inzicht in de huidige stand van zaken op het gebied van cyberdreigingen en biedt mogelijk ook strategieën voor het mitigeren van deze risico's. Het rapport zal ongetwijfeld van belang zijn voor beleidsmakers, beveiligingsanalisten en anderen die betrokken zijn bij het verdedigen tegen en het begrijpen van cyberdreigingen.

Q 2 2023 ADVERSARIAL THREAT REPORT
PDF – 1,2 MB 68 downloads

Stijgende Dreiging van Ransomware - BlackFog Rapport Augustus 2023

Het BlackFog State of Ransomware Rapport van augustus 2023 belicht de zorgwekkende toename van ransomware-aanvallen. Met 59 publiekelijk bekendgemaakte aanvallen is er een stijging van 51% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Augustus staat daarmee als de op één na drukste maand in 2023 wat betreft openbaar bekende aanvallen. De meest actieve ransomwaregroepen waren LockBit en Medusa. De sectoren die het meest getroffen zijn, zijn het onderwijs en de gezondheidszorg, op de voet gevolgd door de overheid. Verschillende organisaties zijn in het nieuws gekomen vanwege ernstige aanvallen en inbreuken die aanzienlijke gevolgen hadden. Het rapport benadrukt het belang van actieve monitoring en preventie om ransomware-aanvallen te minimaliseren. Zonder adequate beveiligingsmaatregelen lopen organisaties een groter risico op financiële en reputatieschade. Het advies is dan ook om te investeren in geavanceerde beveiligingsprotocollen en personeel bewust te maken van de risico's en beste praktijken om aanvallen te voorkomen.

Black Fog Ransomware Report Aug 2023
PDF – 251,9 KB 70 downloads

De Staat van Ransomware in het Onderwijs 2023

Het rapport "The State of Ransomware in Education 2023" presenteert de bevindingen van een onafhankelijk, leveranciersonafhankelijk onderzoek onder 3.000 IT/cybersecurity-leiders uit 14 landen, waaronder 400 uit de onderwijssector. Het onderzoek is uitgevoerd tussen januari en maart 2023. De studie belicht de reële ervaringen en uitdagingen waarmee onderwijsinstellingen te maken hebben op het gebied van ransomware-aanvallen. Uit het rapport blijkt dat onderwijsinstellingen steeds vaker het doelwit zijn van geavanceerde ransomware-aanvallen, met ernstige gevolgen zoals financiële schade, dataverlies en onderbreking van het onderwijsproces. Het onderzoek toont aan dat de meest voorkomende oorzaak van ransomware-infecties menselijke fouten zijn, zoals het klikken op kwaadaardige links of het openen van geïnfecteerde e-mailbijlagen. Veel onderwijsinstellingen hebben nog steeds onvoldoende cyberbeveiligingsmaatregelen, waardoor ze kwetsbaar zijn voor aanvallen. Het rapport adviseert om multi-layered beveiligingsoplossingen te implementeren, inclusief regelmatige back-ups, educatie van medewerkers en studenten over cyberveiligheid, en het instellen van incidentresponsplannen. Het onderstreept ook het belang van samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen onderwijsinstellingen en externe partners om de weerbaarheid tegen ransomware te verhogen. Deze samenvatting biedt een beknopt overzicht van de kernpunten en aanbevelingen uit het originele rapport. Het doel is om bewustwording te creëren en onderwijsinstellingen te helpen bij het voorbereiden op en bestrijden van ransomware-aanvallen.

Sophos State Of Ransomware Education 2023
PDF – 299,9 KB 69 downloads

De Vloek van Recursie: Training op Gegenereerde Data Maakt Modellen Vergetend

Dit onderzoek behandelt een belangrijk probleem in de wereld van machine learning, namelijk het "vergeten" van modellen wanneer ze worden getraind op gegenereerde data. Onderzoekers hebben ontdekt dat wanneer modellen zoals GPT-2, GPT-3 en GPT-4 worden getraind op door het model zelf gegenereerde data, ze bepaalde eerder geleerde vaardigheden kunnen verliezen. De studie toont aan dat het trainen van modellen op gegenereerde data kan leiden tot het vervagen van eerder opgedane kennis en vaardigheden. Dit fenomeen wordt aangeduid als de 'Vloek van Recursie'. De auteurs van de studie hebben dit effect getest op verschillende algoritmen en met meerdere soorten data, waaronder beeld- en tekstdata. De kern van het probleem is dat de gegenereerde data vaak een beperkt en vertekend beeld geeft van de echte wereld. Dit leidt tot een afname van de algehele prestaties van het model. Het kan ook beveiligingsrisico's met zich meebrengen, omdat de modellen mogelijk niet langer betrouwbaar zijn in real-world scenario's. De onderzoekers pleiten voor voorzichtigheid bij het gebruik van zelf-gegenereerde data voor training en adviseren om extra tests en validaties uit te voeren om de degelijkheid van het model te waarborgen. Ze suggereren ook dat toekomstig onderzoek nodig is om dit probleem grondig te begrijpen en op te lossen. Deze bevindingen zijn vooral relevant voor ontwikkelaars en datawetenschappers die machine learning modellen ontwerpen en trainen, omdat ze wijzen op een potentieel gevaar dat het efficiënt gebruik van deze technologieën kan belemmeren.

TRAINING ON GENERATED DATA MAKES MODELS FORGET
PDF – 1,8 MB 70 downloads

Paraatheid voor Ransomware in 2022: Een Kritische Evaluatie

Het rapport 'State of Ransomware Readiness Report 2022' biedt een diepgaande blik op de huidige status van ransomware-aanvallen en de mate van voorbereiding onder organisaties. Een belangrijk aandachtspunt is dat deze aanvallen steeds geraffineerder worden en zich vaker richten op vitale infrastructuren. Ondanks de beschikbaarheid van hoogstaande beveiligingstools, blijven veel organisaties kwetsbaar. Een kernbevinding van het rapport is de noodzaak voor een holistische benadering van cybersecurity. Dit betekent dat organisaties zich niet alleen moeten richten op technische beveiligingsmaatregelen, maar ook op het verhogen van het bewustzijn en de training van hun personeel. Het rapport onderstreept het belang van een proactieve benadering en pleit voor een cultuur van continue verbetering in cyberveiligheid. Deze samenvatting benadrukt de dringende behoefte aan strategische veranderingen in de aanpak van cyberveiligheid om effectief te kunnen reageren op het steeds veranderende landschap van ransomware-aanvallen.

State Of Ransomware Readiness Report 2022 V 2
PDF – 6,1 MB 68 downloads

Het Gevaar van Zwakke Wachtwoorden: Een Analyse van Specops Software uit 2023

Het rapport van Specops Software uit 2023 benadrukt het kritieke belang van sterke wachtwoorden in de hedendaagse digitale wereld. Het begint met het uiteenzetten van de noodzaak van wachtwoordbeveiliging en stelt dat lengte en complexiteit alleen niet voldoende zijn voor een veilig wachtwoord. Daarnaast worden voorbeelden aangehaald van echte cyberaanvallen, zoals een aanval op Nvidia, om te laten zien hoe zwakke en gecompromitteerde wachtwoorden in de praktijk kunnen leiden tot ernstige beveiligingsincidenten. Een opmerkelijke bevinding is dat bepaalde thema's en patronen vaak terugkomen in gecompromitteerde wachtwoorden. Bijvoorbeeld, 'voetbal' blijkt een veelgebruikt thema te zijn in zwakke wachtwoorden. Dit wijst op de menselijke neiging om voor de hand liggende en makkelijk te onthouden wachtwoorden te gebruiken, wat de beveiliging in gevaar brengt. Het rapport sluit af met aanbevelingen voor organisaties om hun wachtwoordbeleid te versterken. Specops Software biedt oplossingen voor het beheren en verbeteren van wachtwoordbeveiliging, wat cruciaal is om cyberaanvallen en datalekken te voorkomen. De hoofdboodschap is duidelijk: het belang van sterke wachtwoorden kan niet worden onderschat in een tijdperk waarin cybercriminaliteit steeds geavanceerder wordt. Een proactieve aanpak voor wachtwoordbeveiliging is daarom essentieel voor zowel individuen als organisaties.

Specops Software Weak Pwd Report 2023
PDF – 7,4 MB 68 downloads

De Veranderende Aard van DDoS-aanvallen in 2023

Het PDF-rapport van Zayo bespreekt de huidige stand van DDoS-aanvallen (Distributed Denial of Service) in het eerste en tweede kwartaal van 2023. Volgens het rapport is er een verontrustende stijging van 387% in DDoS-activiteiten waargenomen tussen Q1 en Q2 van 2023. Telecommunicatiebedrijven zijn het meest getroffen, met ongeveer 50% van het totale aanvalsvolume, en hebben meer dan 37.000 aanvallen ervaren. Deze dramatische toename heeft echter invloed op alle sectoren. Opmerkelijk is dat de overheidssector de langstdurende aanvallen heeft meegemaakt, hoewel specifieke details hierover niet zijn verstrekt in het voorbeeld van de tekst. De urgentie van het rapport ligt in het aantonen van de noodzaak voor bedrijven en organisaties om hun cybersecurity-strategieën te herzien, met name op het gebied van DDoS-bescherming. Het rapport benadrukt dat traditionele beveiligingsmaatregelen mogelijk niet voldoende zijn om de steeds geavanceerdere en frequente DDoS-aanvallen af te wenden. In het licht van deze ontwikkelingen roept het rapport op tot een sectoroverschrijdende aanpak om het hoofd te bieden aan deze groeiende dreiging. Dit zou kunnen bestaan uit een combinatie van technologische upgrades, beleidsherzieningen en samenwerking op het gebied van informatie-uitwisseling tussen organisaties. Het rapport functioneert als een wake-up call voor alle sectoren en benadrukt het belang van proactieve maatregelen om de impact van DDoS-aanvallen te minimaliseren.

Zayo DDOS 1 H E Book Report
PDF – 1,1 MB 71 downloads