Rapporten


2024 | 2023 | 2022 | 2021


juni | mei | april | maart | februari | januari


Verhoogde Aanvallen en Innovatieve Verdediging in de Gezondheidszorg

In 2023 werden meer dan 118,9 miljoen patiëntgegevens gecompromitteerd door cyberaanvallen op de gezondheidszorg in de VS, wat ongeveer 35,38% van de bevolking raakte. Deze alarmerende trend benadrukt de kwetsbaarheid van gezondheidsinformatie en de noodzaak van robuuste beveiligingsmaatregelen. Het Infoblox-rapport schetst hoe cybercriminelen geavanceerde methoden zoals ransomware, malware, phishing en sociale engineering gebruiken om gegevens te stelen en losgeld te eisen. Tegelijkertijd benadrukt het de effectiviteit van verdediging in de diepte (DID) strategieën en DNS-detectie en -respons (DNSDR) technologieën in het versterken van de cyberweerbaarheid van gezondheidszorginstellingen. Deze tools bieden niet alleen een sterke bescherming tegen aanvallen, maar verbeteren ook de algehele beveiligingshouding van organisaties door snellere detectie en respons op bedreigingen te faciliteren, waardoor de veiligheid van patiëntgegevens en de integriteit van zorgnetwerken wordt gewaarborgd.

Download The Infoblox Report 1711546973 Pdf
PDF – 1,6 MB 33 downloads

Blootlegging van de Identiteitsbedreigingen Ondergronds

In "The Identity Underground Report" van Silverfort wordt onthuld dat cruciale delen van het aanvalsoppervlak van identiteiten onbekend, onbeschermd en ondergronds zijn. Dit rapport markeert de eerste poging om de meest kritieke zwakke punten in de beveiliging van identiteiten binnen hybride bedrijfsomgevingen in kaart te brengen, gebaseerd op honderden live productieomgevingen. Het belicht hoe aanvallers gebruikmaken van identiteitsbedreigingen, zoals misconfiguraties, verouderde instellingen, nalatigheden en onveilige ingebouwde functies, voor het stelen van inloggegevens, privilege-escalatie en laterale bewegingen, zowel on-premise als in de cloud. De bevindingen tonen een verrassend hoog percentage organisaties dat hun SaaS-apps blootstelt aan compromissen door onveilige synchronisatie van wachtwoorden on-premise, evenals het wijdverspreide gebruik van verouderde NTLMv1-authenticatie door beheerders. Silverfort benadrukt de noodzaak voor organisaties om bewust te worden van deze verborgen gevaren en biedt aanbevelingen voor het verminderen van risico's door betere zichtbaarheid, het elimineren van risicovolle ITEs en het verbinden van identiteits- en beveiligingsteams om gezamenlijk bedreigingen het hoofd te bieden.

Silverfort The Identity Underground Report Pdf
PDF – 5,2 MB 32 downloads

Reflectie op Zero-Days: Analyse en Vooruitzichten voor 2023

Het rapport "Year in Review of Zero-Days Exploited In-the-Wild in 2023" geeft een uitgebreid overzicht van de exploitatie van zero-day kwetsbaarheden, met een sterke focus op de trends, lessen, en successen in cyberbeveiliging door het jaar heen. Het benadrukt de belangrijke rol van Google's Threat Analysis Group (TAG) en Mandiant in het samenbrengen van hun expertise en bevindingen, wat een uniek perspectief biedt op de verdediging tegen en het begrip van zero-days. Met 97 gedocumenteerde exploits die een aanzienlijke toename ten opzichte van voorgaande jaren aangeven, toont het rapport duidelijke vooruitgang in de verdediging tegen deze kwetsbaarheden, vooral door grote inspanningen van bedrijven zoals Apple, Google en Microsoft. Deze bedrijven hebben significante investeringen gedaan in exploitmitigatie, wat de soorten en het aantal zero-days dat acteurs kunnen exploiteren, heeft verminderd. Het rapport onderstreept ook een verschuiving naar de exploitatie van derdencomponenten en -bibliotheken en een toenemende gerichtheid op ondernemingstechnologieën, met een gevarieerder scala aan doelwitten. Daarnaast worden de voortdurende dreigingen van zowel commerciële surveillanceleveranciers als staatsgesponsorde actoren uitgelicht, met een speciale vermelding van de activiteiten van de People's Republic of China (PRC).

Year In Review Of Zero Days Pdf
PDF – 953,4 KB 36 downloads

Doorlichting van Cyberdreigingen en Voorspellingen voor 2024

Het jaarlijkse rapport van Insikt Group uit 2023 biedt een grondige analyse van cyberdreigingen, gericht op de tactieken, technieken en procedures van bedreigers om organisaties te helpen hun beveiligingshouding te versterken. Met een focus op de uitbreiding van aanvalsoppervlakken door software supply-chain kwetsbaarheden en de toenemende inzet van generatieve AI door dreigingsactoren, schetst het rapport een complex beeld van de cyberdreigingslandschap. Bijzondere aandacht gaat uit naar de exploitatie van bedrijfssoftware op grote schaal, zoals gedemonstreerd door de CL0P ransomware groep, en de uitbreiding van offensieve toolkits naar Linux en macOS systemen. Het rapport belicht ook de rol van natie-staten, zoals de door China gesteunde Spamouflage Dragon, in het gebruik van AI gegenereerde afbeeldingen voor informatieoperaties. Vooruitkijkend biedt het rapport voorspellingen en aanbevelingen voor het omgaan met toekomstige dreigingen, met als doel organisaties te helpen bij het voorbereiden en beschermen tegen de zich ontwikkelende cyberdreigingslandschap.

2023 Annual Report By Insikt Group
PDF – 962,2 KB 34 downloads

Navigeren Door het Landschap van Digitaal Vertrouwen: Inzichten en Strategieën voor 2024

De Thales Consumer Digital Trust Index van 2024 belicht het cruciale belang van vertrouwen in het digitale tijdperk, benadrukkend hoe essentieel het is voor merken om het vertrouwen van hun klanten te winnen en te behouden door meerdere positieve interacties. Dit rapport deelt inzichten van consumenten wereldwijd om bedrijven te gidsen in het opbouwen van vertrouwen met hun klanten door een juiste balans te vinden tussen gebruikerservaring, beveiliging en toenemende data privacy. Opmerkelijke bevindingen tonen aan dat gebruikers duidelijkheid verwachten over hun toestemmingen en de waarde van beveiligingsmaatregelen zoals Multi-Factor Authenticatie (MFA) erkennen, ondanks vrees voor het toevoegen van frictie aan digitale ervaringen. Het onderzoek onthult ook sectorale en demografische nuances in hoe vertrouwen wordt ervaren en verwacht, waardoor bedrijven aangemoedigd worden om gepersonaliseerde strategieën voor digitale vertrouwensopbouw te ontwikkelen.

2024 Thales Consumer Digital Trust Index
PDF – 2,2 MB 33 downloads

Weekoverzicht Cyberveiligheid: Van Nieuwe Malware tot Quantumzorgen

In de recente update van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) wordt de verspreiding van de AcidPour data wiper belicht, een evolutie van de AcidRain malware, die zich richt op RAID arrays en UBI filesystemen. Tevens wordt aandacht besteed aan beveiligingskwetsbaarheden in Fortinet producten, waarbij Proof of Concept codes openbaar zijn gemaakt, verhogend het risico op misbruik. Een innovatieve Denial-of-Service (DoS) aanvalstechniek, waarbij servers door IP spoofing in een data loop verstrikt raken, wordt uitgelicht. Ivanti's Standalone Sentry vertoont een kritieke kwetsbaarheid die externe code-executie toelaat binnen lokale netwerken. Verder worden zorgen omtrent de impact van quantumcomputing op communicatiebeveiliging en diverse cyberdreigingen binnen specifieke sectoren zoals lucht- en ruimtevaart aangestipt. Het overzicht benadrukt het belang van voortdurende waakzaamheid en de noodzaak voor snelle patchimplementatie ter bescherming tegen deze dreigingen.

End Of Week 20240322
PDF – 388,6 KB 34 downloads

Navigeren door Nieuwe Dreigingen en Oude Uitdagingen Aanpakken

In een tijdperk van economische onzekerheid en een complexer wordend dreigingslandschap werken bedrijven aan het verbeteren van hun beveiligingshouding, terwijl ze te maken krijgen met toenemende regelgevende mandaten. Het 2024 Thales Global Data Threat Report biedt inzichten in nieuwe technologieën, hun beveiligingsimplicaties en de organisatorische veranderingen die nodig zijn voor toekomstig succes. Het rapport analyseert wereldwijde trends in data bedreigingen, de onderliggende controles, regelgeving, risico's en opkomende technologieën die aangepakt moeten worden. Het reflecteert inzichten van bijna 3000 respondenten uit 18 landen en 37 industrieën, die hun ervaringen met data beveiliging, uitdagingen, strategieën en resultaten delen.

2024 Thales Data Threat Report Global Edition
PDF – 4,0 MB 35 downloads

Veranderend Dreigingslandschap voor Industriële Automatiseringssystemen in H2 2023

De "Threat Landscape for Industrial Automation Systems" van Kaspersky ICS CERT voor het tweede halfjaar van 2023 toont een lichte daling in het percentage ICS-computers dat werd aangevallen, van 34% in de eerste helft naar 31,9% in de tweede helft van het jaar. Dit rapport benadrukt de diversiteit van malware die industrieën bedreigt, met een toename in de verspreiding van kwaadaardige miners. Het benadrukt ook regionale verschillen in de prevalentie van aanvallen, waarbij sommige gebieden zoals Oost- en Zuid-Europa een toename zien in het percentage aangevallen ICS-computers. Het rapport toont aan dat internet, e-mailclients en verwijderbare media de voornaamste bronnen van bedreigingen blijven. Kaspersky adviseert een verhoogde aandacht voor informatiebeveiligingsopleidingen binnen industrieën om de dreiging van aanvallen effectief te verminderen.

Kaspersky Ics Cert Threat Landscape For Industrial Automation Systems Statistics For H 2 2023
PDF – 1,7 MB 33 downloads

De Complexiteit van Dataverlies in 2024: Een Overzicht

In 2024 benadrukt het rapport over het dataverlieslandschap hoe organisaties wereldwijd worstelen met het beschermen van hun data tegen zowel interne als externe dreigingen. Datalekken worden voornamelijk veroorzaakt door onvoorzichtige gebruikers, maar ook door aanvallen van buitenaf en systeemconfiguratiefouten. De adoptie van cloudservices en hybride werkmodellen vergroten de risico's op datalekken, terwijl generatieve AI en innovatieve technieken van cybercriminelen de uitdagingen verder verergeren. Ondanks investeringen in data loss prevention (DLP)-oplossingen blijft het bereiken van een volwassen DLP-programma een uitdaging voor vele organisaties, waarbij slechts een klein percentage zichzelf als "volwassen" beschouwt. Het rapport benadrukt het belang van zichtbaarheid in gevoelige data, gebruikersgedrag en externe dreigingen als cruciale factoren voor een effectieve DLP-strategie. Daarnaast speelt de menselijke factor een significante rol in het risico op datalekken, waarbij een kleine groep gebruikers verantwoordelijk is voor een groot deel van de DLP-waarschuwingen. Het rapport concludeert met de noodzaak voor organisaties om hun DLP-programma's te blijven verbeteren en aan te passen aan de veranderende digitale landschap om zo hun data effectief te beschermen.

Data Loss Landscape Report 2024
PDF – 283,7 KB 35 downloads

De Complexiteit van Technologie-Gefaciliteerd Geweld

In het document "Technology-Facilitated Violence" wordt de groeiende zorg rondom geweld dat wordt gefaciliteerd door technologie onderzocht. Het benadrukt hoe de vooruitgang in digitale communicatiemiddelen nieuwe wegen heeft geopend voor daders om hun slachtoffers te benaderen en te misbruiken. Van cyberstalking en intimidatie tot het ongeoorloofd verspreiden van intieme beelden en doxing, het spectrum van technologie-gefaciliteerd geweld is breed en complex. De gids biedt inzichten in de juridische kaders die dit soort geweld proberen te beteugelen, zowel op federaal als op staatsniveau, maar erkent ook de uitdagingen bij het handhaven van deze wetten gezien de snel evoluerende aard van technologie. Bovendien benadrukt het de impact van dergelijk geweld op kwetsbare groepen, met inbegrip van vrouwen en gemarginaliseerde gemeenschappen, en suggereert het een veelzijdige aanpak voor zowel preventie als reactie. De noodzaak van bewustwording, onderwijs, en samenwerking tussen diverse stakeholders is cruciaal om dit groeiende probleem aan te pakken.

Technology Facilitated Violence
PDF – 1,0 MB 35 downloads

Cyberbeveiliging in 2023: Aanpassing en Uitbreiding

De "Calibrating Expansion 2023 Annual Cybersecurity Report" biedt een uitgebreid overzicht van de cybertrends en -dreigingen van het afgelopen jaar. Het rapport benadrukt de aanhoudende en evoluerende bedreigingen van APT-campagnes, met specifieke aanvallen gericht op diverse sectoren wereldwijd, variërend van overheid tot gezondheidszorg. De toenemende verfijning van ransomware-tactieken en het misbruik van cloud- en ondernemingssystemen worden uitgelicht als belangrijke zorgpunten. Bovendien toont het rapport een algemene afname in ransomware-detecties, maar waarschuwt het voor de groeiende complexiteit van cyberaanvallen die organisaties niet mogen onderschatten. Met een focus op de risico's van thuisnetwerkbeveiliging en de uitdagingen voor bedrijfsnetwerken, biedt het rapport praktische aanbevelingen voor risicovermindering. Dit omvat het toepassen van patches, het optimaliseren van systeeminstellingen, en het trainen van personeel in cyberbewustzijn. Trend Micro's inzet voor cybersecurity en de ontwikkeling van hun geïntegreerde beveiligingsplatform wordt benadrukt als cruciaal voor het beschermen tegen de steeds veranderende dreigingslandschap.

Calibrating Expansion 2023 Annual Cybersecurity Report
PDF – 3,6 MB 33 downloads

Belangrijke Cyberbeveiligingsinzichten en Updates van Maart 2024

In maart 2024 presenteerde het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) een overzicht van cruciale cybersecurity-gebeurtenissen en -adviezen, gemarkeerd door het hoogste beveiligingsadvies betreffende FortiOS en Fortiproxy. De publicatie belichtte de overtreding van EU privacywetgeving door het gebruik van Microsoft 365 door de Europese Commissie, een kritieke kwetsbaarheid in FortiClient EMS, en de evolutie van Phobos Ransomware sinds 2019. Aanvullend omvatte het updates over browserveiligheid, met Firefox als enige browser die voldoet aan de Duitse overheidsnormen voor veiligheid, en stimuleringsmaatregelen van SIDN voor het gebruik van security.txt binnen .nl domeinnamen. Ook werd de aankomende Nederlandse hackerbijeenkomst Why Hackers Yearn 2025 aangekondigd. De verspreiding van deze informatie valt onder het TLP:GREEN protocol, dat het delen binnen bepaalde gemeenschappen toestaat zonder openbare verspreiding.

End Of Week 20240315
PDF – 377,9 KB 36 downloads

De Toestand van Stalkerware in 2023: Een Wereldwijd Overzicht

In 2023 zagen we een toename van unieke gebruikers die getroffen zijn door stalkerware, met een totaal van 31.031 gevallen. Dit fenomeen, dat zich over de hele wereld verspreidt, maakt inbreuk op de privacy van individuen door hun activiteiten op smartphones te monitoren zonder hun weten. Stalkerware, toegankelijk voor iedereen met een internetverbinding, wordt vaak gepromoot als legitieme apps voor ouderlijk toezicht of diefstalpreventie, maar dient in werkelijkheid veel sinistere doeleinden. De software kan alles van locatiegegevens tot persoonlijke berichten en sociale media-activiteiten volgen. De meest getroffen landen zijn Rusland, Brazilië en India, waarbij TrackView de meest voorkomende stalkerware-app is. Ondanks dat de installatie van dergelijke software zonder toestemming illegaal is, zijn het vaak de daders en niet de ontwikkelaars die aansprakelijk worden gesteld. In een bredere context is stalkerware slechts één aspect van technologiegefaciliteerd misbruik, waarbij organisaties samenwerken om bewustzijn te vergroten en ondersteuning te bieden aan slachtoffers.

The State Of Stalkerware In 2023
PDF – 2,8 MB 30 downloads

De verborgen kosten van financiële en economische criminaliteit

De Europese Unie (EU) wordt geconfronteerd met een aanzienlijke bedreiging door financiële en economische misdrijven, aangewakkerd door de digitalisering, geopolitieke ontwikkelingen en de activiteiten van georganiseerde misdaad. Deze misdrijven ondermijnen niet alleen de economie door illegale winsten te genereren en wit te wassen, maar verzwakken ook het vertrouwen in financiële instellingen en overheden. Met een aanhoudende focus op het opsporen en succesvol vervolgen van dergelijke misdaden, blijft het percentage van criminele activa dat daadwerkelijk wordt ontnomen door handhavingsinstanties schrikbarend laag. Het belang van internationale samenwerking en de ontwikkeling van nieuwe methoden voor het delen van informatie en het bestrijden van deze misdrijven kan niet worden onderschat. De EU streeft ernaar de kloof tussen de illegale en de legitieme financiële wereld te dichten, maar de weg vooruit vereist een gecoördineerde inspanning om de fundamenten van financiële en economische criminaliteit daadwerkelijk aan te pakken.

The Other Side Of The Coin Analysis Of Financial And Economic Crime
PDF – 1,8 MB 34 downloads

Doorlichting van de verspreiding van geheimen in 2024

De verspreiding van geheimen is een groeiend probleem, met GitGuardian dat een vierdubbeling van het aantal openbaar gemaakte geheimen in de laatste vier jaar rapporteert, met 12,8 miljoen gevallen alleen al op GitHub.com in het afgelopen jaar. Deze toename onderstreept het kritieke belang voor bedrijven om hun blootstelling aan gevoelige informatie actief te beheren en te verminderen. Ondanks de toenemende bewustwording en inspanningen om lekken te dichten, blijven veel geldige geheimen actief lang nadat ze zijn onthuld, wat wijst op uitdagingen in de remediëring. Het rapport benadrukt ook de significante rol van kunstmatige intelligentie in het detecteren van geheimen en de voortdurende strijd tegen de verspreiding van geheimen via open-source pakketrepositories zoals PyPI. GitGuardian's analyse toont aan dat een proactieve, geïntegreerde aanpak essentieel is om de digitale beveiligingshouding van bedrijven te versterken en gevoelige gegevens te beschermen.

65 F 052 A 86850193 A 113 Db 344 The State Of Secrets Sprawl Report 2024 By Git Guardian
PDF – 3,8 MB 32 downloads

Essentiële Inzichten uit het Cloud Threat Report H2 2023

Het "H2 2023 Cloud Threat Findings Report" van Cado Security Labs biedt cruciale inzichten in de evoluerende bedreigingen binnen cloud-omgevingen, onderstreept door geavanceerde technische kennis van aanvallers in het exploiteren van webgebaseerde diensten zoals Docker, Redis, en Jupyter. Met een nadruk op de verschuiving van enkel cryptojacking naar een diversiteit aan aanvalsmethoden, inclusief massaspam en ransomware, benadrukt het rapport de cruciale noodzaak voor organisaties om hun beveiligingsmaatregelen te herzien. Innovatieve malware, ontwikkeld in talen als Rust, benadrukt de aanhoudende evolutie en verfijning van cyberdreigingen. Terwijl de introductie van geavanceerde, interactieve honeypots belangrijke inzichten levert in aanvalspatronen, benadrukt het rapport de continue behoefte aan samenwerking en geavanceerde beveiligingstechnologieën om de veerkracht tegen cloud-gerichte aanvallen te versterken.

H 2 2023 Cloud Threat Findings Report
PDF – 228,0 KB 30 downloads

Geavanceerde Inzichten in Brute Force- en Supply Chain-aanvallen

Deze editie van het tijdschrift is gewijd aan brute force- en supply chain-aanvallen, waarbij diverse artikelen, tutorials en casestudy's worden aangeboden. Het omvat onderwerpen zoals het gebruik van BruteX en Hydra voor brute force-aanvallen, het bouwen van eigen brute force-tools, en technieken om deze aanvallen te mitigeren, waaronder OSSEC-configuratie. Er is ook aandacht voor machine learning in het genereren van woordenlijsten voor effectievere aanvallen. De publicatie biedt inzichten in de aard van supply chain-aanvallen, methoden voor uitvoering en verdediging, en belicht de risico's van zwakke wachtwoorden in Wi-Fi netwerken.

Later een uitgebreid artikel op Cybercrimeinfo.


Dynamiek in Cyberbeveiliging: Recente Ontwikkelingen en Risico's

In de laatste week van maart 2024 belicht het NCSC diverse cybersecurity incidenten en kwetsbaarheden. Een lek in een Duits militair Webex-overleg onthult de risico's van onbeveiligde verbindingen, terwijl JetBrains waarschuwt voor kritieke kwetsbaarheden in TeamCity On-Premises. De NSA en CISA publiceren een top tien van cloud security mitigatie strategieën, benadrukkend dat efficiënte en veilige cloudimplementatie cruciaal is. Verder zijn er updates over diverse cyberdreigingen, waaronder grootschalig misbruik van softwarekwetsbaarheden, onderstreept door de noodzaak van voortdurende waakzaamheid en proactieve beveiligingsmaatregelen.

End Of Week NCSC 20240308
PDF – 369,2 KB 32 downloads

2023 Recap & 2024 Threat Outlook: The Modern Threat Actors’ Playbook

Het rapport duikt diep in de tactieken, technieken en procedures van cyberdreigingsactoren, met een focus op de keten van ransomware-aanvallen. Het benadrukt een toename in onbekende toegangsvectoren en geavanceerde misbruiken van legitieme tools voor externe toegang, waardoor de scheidslijnen tussen de aanvalsfasen vervagen. De gezondheidszorg, onderwijs en overheidssectoren zijn bijzonder kwetsbaar voor deze onbekende vectoren. Het rapport voorspelt een stijging van politiek gemotiveerde cyberaanvallen in 2024, met een evolutie van Ransomware-as-a-Service naar een meer consultancyachtig model. Een meerlagige verdedigingsbenadering en proactieve beveiligingsmaatregelen worden benadrukt als essentieel voor het afweren van deze bedreigingen.

2023 Recap 2024 Threat Outlook Modern Threat Actors Playbook
PDF – 500,4 KB 30 downloads

De Hackende Kracht van Taalmodellen: Een Nieuwe Cyberdreiging

De studie toont aan dat geavanceerde taalmodellen, zoals GPT-4, autonoom websites kunnen hacken door taken zoals database schema extractie en SQL-injecties uit te voeren zonder menselijke tussenkomst of voorafgaande kennis van kwetsbaarheden. Deze capaciteit wordt mogelijk gemaakt door hun geavanceerde vermogen om met tools te werken en uitgebreide context te benutten. De bevindingen benadrukken de noodzaak om na te denken over de implementatie van dergelijke modellen, gezien hun potentiële invloed op cybersecurity. De resultaten roepen vragen op over de brede inzet van taalmodellen en suggereren een zorgvuldige overweging van hun vrijgavebeleid.

LLM Agents Can Autonomously Hack Websites
PDF – 618,1 KB 35 downloads

Evoluerende Cyberdreigingen en Beveiligingsstrategieën in 2024

Het rapport "Cybercrime Trends 2024" benadrukt de evolutie van cybercriminaliteit met een focus op de groeiende rol van AI, de professionalisering van cyberaanvallen, en het toenemend gebruik van technologieën zoals deepfakes en stemklonen door cybercriminelen. Er wordt gewaarschuwd voor de risico's die deze ontwikkelingen met zich meebrengen, waaronder de mogelijkheid voor aanvallers om beveiligingssystemen te omzeilen en desinformatiecampagnes te voeren. Het rapport adviseert een proactieve aanpak in cybersecurity, benadrukt het belang van voortdurende bewustwording en training in het herkennen van bedreigingen, en suggereert het implementeren van geavanceerde beveiligingsmaatregelen om zowel organisaties als individuen te beschermen tegen de evoluerende cyberdreigingen.

So Safe Cybercrime Trends 2024
PDF – 5,4 MB 37 downloads

Alarmerende stijging van cybercriminaliteit in 2023: FBI's strijd tegen toenemende dreigingen

Het "2023 Internet Crime Report" van de FBI onthult een alarmerende toename in cybercriminaliteit met 880.418 geregistreerde klachten en potentiële verliezen van meer dan $12,5 miljard. De FBI benadrukt het belang van het melden van cyberincidenten voor het verbeteren van onderzoeken en het bieden van inzichten in de veranderende dreigingslandschappen. Investeringsscams vormden de kostbaarste vorm van criminaliteit, met verliezen die stegen tot $4,57 miljard. Bovendien laat het verslag een stijging zien in ransomware-aanvallen en successen van het Recovery Asset Team van de IC3, wat de voortdurende inspanningen van de FBI illustreert om cybercriminaliteit te bestrijden en slachtoffers te ondersteunen.

2023 IC 3 Report
PDF – 1,9 MB 32 downloads

Escalatie van Ransomware-aanvallen in februari 2024

De BlackFog Ransomware-rapportage van februari 2024 onthult een verontrustende stijging van 43% in publiekelijk bekendgemaakte ransomware-aanvallen in vergelijking met vorig jaar, met een recordaantal van 57 aanvallen. Deze maand werd gekenmerkt door de tijdelijke ontmanteling van LockBit, hoewel dit niet verhinderde dat zij negen aanvallen uitvoerden, gelijk aan BlackCat. Opvallende doelwitten waren onder meer Lurie Children's Hospital, Fulton County, Hipocrate Information Systems in Roemenië, en Epic Games. De aanvallen richten zich vooral op de overheids-, productie- en gezondheidszorgsectoren, met een aanzienlijke toename in het aantal ongerapporteerde aanvallen, wat duidt op non-compliance met SEC-incidentmeldingsregels.

Black Fog Ransomware Report Feb 2024
PDF – 1,2 MB 30 downloads

Het Gevaar van Oppervlakkige Wateren: Hoe Savvy Seahorse Slachtoffers naar Valse Investeringssites Lokt

Deze rapportage belicht hoe de DNS-dreigingsactor Savvy Seahorse slachtoffers naar neppe investeringsplatforms lokt via Facebook-advertenties, gebruikmakend van geavanceerde technieken zoals nep-ChatGPT- en WhatsApp-bots voor geautomatiseerde reacties. Deze acties hebben tot doel persoonlijke informatie te verzamelen in ruil voor zogenaamde hoge investeringsrendementen. De campagnes richten zich op een breed spectrum aan talen en gebruiken DNS CNAME-records om een verkeersdistributiesysteem te creëren, waarmee ze de toegang tot inhoud kunnen controleren en IP-adressen van kwaadaardige campagnes dynamisch kunnen bijwerken, waardoor ze detectie door de beveiligingsindustrie ontwijken.

Infoblox Report Blog Beware The Shallow Waters Savvy Seahorse Lures Victims To Fake Investment Platforms Through Facebook Ads
PDF – 1,2 MB 29 downloads

FortiGuard Labs 2023 Jaaroverzicht van Cyberdreigingen

In 2023 heeft FortiGuard Labs een cruciale rol gespeeld bij het afweren van cyberdreigingen door 2,4 biljoen pogingen tot het exploiteren van kwetsbaarheden en 3 miljard malwareleveringen te blokkeren. Het jaarverslag belicht de essentie van proactieve bedreigingsintelligentie en het belang van een gelaagde beveiligingsaanpak. Met de introductie van meer dan drie dozijn Outbreak Alerts, biedt het rapport inzichten in de categorieën, tijdlijnen en significante incidenten van het jaar, waaronder gerichte aanvallen, ransomware en OT/IoT-gerelateerde dreigingen. Het benadrukt de diversiteit en frequentie van significante uitbraken, onderstreept het belang van tijdige dreigingsinformatie en de noodzaak van een geïntegreerde beveiligingsstrategie.

Outbreak Alerts Annual Report 2023
PDF – 4,7 MB 30 downloads

Een blik op Cybercriminaliteit in 2024: Trends en Verdediging

De "SoSafe Cybercrime Trends 2024" rapporteert een significante toename in cybercriminaliteit, met een bijzondere focus op de evolutie van AI in cyberaanvallen, de professionalisering van cybermisdaad, en de groeiende dreiging van hacktivisme. Het document belicht hoe cybercriminelen nieuwe technologieën misbruiken, de opkomst van desinformatie-diensten, en de uitdagingen voor de openbare sector en kritieke infrastructuur. Het benadrukt ook de noodzaak voor sterke beveiligingsculturen binnen organisaties om zich te wapenen tegen deze diversiteit aan cyberdreigingen. Met interviews van experts uit de industrie en een checklist voor beveiligingsbest practices, biedt het rapport waardevolle inzichten en aanbevelingen voor het verbeteren van cyberveiligheid in een steeds veranderende digitale landschap.

So Safe Cybercrime Trends 2024
PDF – 5,4 MB 39 downloads

Het Belang van Fysieke Beveiliging in Datacenters

In het digitale tijdperk zijn datacenters cruciaal voor het beheren van gevoelige bedrijfsgegevens, waardoor ze een belangrijk doelwit voor cybercriminelen vormen. Naast cybersecurity, is fysieke beveiliging essentieel om ongeautoriseerde toegang te voorkomen en de continuïteit van bedrijfsprocessen te waarborgen. De whitepaper belicht de onderbelichte aspecten van fysieke beveiliging en de gevolgen van onvoldoende beveiliging, zoals menselijke fouten, datadiefstal door medewerkers, en de impact van natuurrampen en externe werkzaamheden. Het introduceert ook geavanceerde beveiligingsmaatregelen en technologische ontwikkelingen die bijdragen aan het versterken van de fysieke veiligheid van datacenters. Hierdoor wordt benadrukt hoe cruciaal een robuuste fysieke beveiligingsstrategie is, naast cybersecurity, om gevoelige data effectief te beschermen.

Whitepaper Dit Is Waarom Fysieke Security Van Datacenters Net Zo Belangrijk Is Als Cybersecurity Pdf 1707960608
PDF – 3,3 MB 31 downloads