Vraag van de week: Hoe bescherm je je tegen computervirussen en malware?

Gepubliceerd op 24 mei 2024 om 15:00

Wat is een computervirus?

Een computervirus is een type schadelijke software (malware) dat zichzelf kan repliceren en verspreiden naar andere computers. Het is ontworpen om schade aan te richten, gegevens te stelen of de werking van computers en netwerken te verstoren. Een computervirus hecht zich aan legitieme software of bestanden en vermenigvuldigt zich door zichzelf te kopiëren naar andere programma's, bestanden of delen van het besturingssysteem. Net als biologische virussen, die zich hechten aan levende cellen, hechten computervirussen zich aan een hostprogramma en worden actief wanneer de host wordt uitgevoerd. Virussen kunnen op verschillende manieren worden verspreid, waaronder e-mailbijlagen, downloaden van geïnfecteerde software, geïnfecteerde USB-sticks en netwerkverbindingen.

Virussen verspreiden zich vaak via e-mailbijlagen. Kwaadaardige bestanden worden vermomd als onschuldige bijlagen zoals afbeeldingen, documenten of pdf-bestanden. Wanneer de gebruiker de bijlage opent, wordt het virus geactiveerd en geïnfecteerd het systeem. Een andere veelvoorkomende manier is het downloaden van software van onbetrouwbare websites. Gebruikers die software downloaden van deze bronnen kunnen onbewust een virus op hun systeem installeren. Ook het gebruik van geïnfecteerde USB-sticks of andere externe opslagmedia kan leiden tot de verspreiding van virussen. Daarnaast kunnen sommige virussen zich verspreiden via netwerkverbindingen, waarbij ze gebruik maken van kwetsbaarheden in netwerkprotocollen om andere systemen binnen hetzelfde netwerk te infecteren.

Er zijn verschillende soorten computervirussen, elk met hun eigen kenmerken en manieren van verspreiding. Bestandsvirussen hechten zich aan uitvoerbare bestanden (.exe, .com) en worden geactiveerd wanneer het geïnfecteerde bestand wordt uitgevoerd. Bootsectorvirussen infecteren de bootsector van een harde schijf of een ander opslagmedium en worden geactiveerd wanneer het systeem opstart vanaf het geïnfecteerde medium. Macrovirussen zijn geschreven in macrotaal en infecteren bestanden die macro's ondersteunen, zoals Microsoft Word- of Excel-documenten. Polymorfe virussen veranderen hun code elke keer dat ze zich repliceren, waardoor ze moeilijker te detecteren zijn door antivirussoftware. Metamorfische virussen herschrijven hun eigen code elke keer dat ze zich repliceren, waardoor ze nog moeilijker te detecteren zijn dan polymorfe virussen.

Gevolgen en bescherming tegen computervirussen

De gevolgen van een virusinfectie kunnen variëren van mild tot ernstig, afhankelijk van het type virus en de intenties van de aanvaller. Enkele mogelijke gevolgen zijn verlies van gegevens, prestatieproblemen, ongeautoriseerde toegang en verspreiding naar andere systemen. Virussen kunnen bestanden verwijderen, versleutelen of beschadigen, wat kan leiden tot verlies van belangrijke gegevens. Ze kunnen de prestaties van een systeem vertragen door systeembronnen te verbruiken. Sommige virussen zijn ontworpen om backdoors te creëren, waardoor aanvallers ongeautoriseerde toegang tot het systeem kunnen krijgen. Virussen kunnen zich ook verspreiden naar andere systemen binnen hetzelfde netwerk, waardoor de schade wordt vergroot.

Om jezelf te beschermen tegen computervirussen, zijn er verschillende maatregelen die je kunt nemen. Installeer betrouwbare antivirussoftware en houd deze up-to-date om je systeem te beschermen tegen bekende virussen. Zorg ervoor dat je besturingssysteem, internetbrowser en andere software up-to-date zijn met de nieuwste beveiligingspatches. Open geen bijlagen van onbekende of onbetrouwbare bronnen en download software alleen van betrouwbare en geverifieerde bronnen. Gebruik een firewall om ongeautoriseerde toegang tot je systeem te voorkomen en de verspreiding van virussen te beperken. Maak regelmatig back-ups van je belangrijke gegevens, zodat je deze kunt herstellen in geval van een virusinfectie. Door deze maatregelen te nemen, kun je de kans op een virusinfectie aanzienlijk verminderen en je systeem en gegevens beschermen tegen schade.

Wat is malware en hoe bescherm je je ertegen?

Malware, een afkorting van de Engelse woorden "MALicious softWARE" ofwel "schadelijke software", is een overkoepelende term die verwijst naar verschillende soorten schadelijke programma's die zijn ontworpen om schade aan te richten aan computersystemen, netwerken en mobiele apparaten. Malware is software die speciaal is ontworpen om toegang te krijgen tot of schade toe te brengen aan een computer, netwerk of mobiel apparaat zonder medeweten van de eigenaar. De intentie van de maker is vaak kwaadaardig, en de software kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van het doel en de methode van verspreiding.

Er zijn verschillende soorten malware, elk met hun eigen kenmerken en doelen. Een virus is een kwaadaardig programma dat zichzelf kan vermenigvuldigen door zich te kopiëren naar andere bestanden of programma's op een computer. Een Trojaans Paard vermomt zich als een legitiem programma, maar bevat in werkelijkheid schadelijke code en kan informatie stelen of schade aanrichten aan het systeem. Ransomware versleutelt gegevens op een systeem en vraagt vervolgens losgeld om de gegevens weer te ontsleutelen. Dit type malware is bijzonder schadelijk omdat het de toegang tot belangrijke bestanden blokkeert. Adware toont ongewenste advertenties op een systeem en kan persoonlijke gegevens verzamelen en doorgeven aan derden. Spyware verzamelt persoonlijke gegevens van een systeem en geeft deze door aan derden zonder toestemming van de gebruiker. Een worm is een type malware dat zichzelf kan repliceren en verspreiden via een netwerk of internet. Een rootkit is ontworpen om zichzelf te verbergen op een systeem en geeft aanvallers toegang op afstand. Het kan zeer moeilijk te detecteren en te verwijderen zijn.

Malware kan op verschillende manieren een systeem binnendringen, zoals via e-mailbijlagen, bezoeken van schadelijke websites, openen van besmette bestanden via bijvoorbeeld een USB-stick, en programma's voor het delen van bestanden die gevaarlijk materiaal verspreiden, vermomd als muziek of afbeeldingen. De gevolgen van een malware-infectie kunnen variëren van lichte irritatie tot ernstige schade, waaronder verlies van gegevens, privacy schending, systeemschade en financiële verliezen. Malware kan bestanden wissen of versleutelen, persoonlijke gegevens stelen, het systeem traag maken of laten vastlopen, en financiële gegevens stelen.

Er zijn verschillende manieren om jezelf te beschermen tegen malware. Gebruik betrouwbare antivirussoftware en houd deze up-to-date. Gebruik firewalls om ongeautoriseerde toegang te blokkeren. Houd je besturingssysteem en software up-to-date. Wees voorzichtig met het openen van e-mailbijlagen en het bezoeken van onbekende websites. Een firewall is een essentieel beveiligingsmechanisme dat fungeert als een verdedigingsmuur tussen jouw netwerk (bijvoorbeeld een bedrijfsnetwerk of een thuisnetwerk) en andere netwerken, zoals het internet. Het doel van een firewall is om ongeautoriseerde toegang tot of vanuit een privé netwerk te voorkomen. Er zijn verschillende soorten firewalls, waaronder hardware firewalls en software firewalls. Hardware firewalls zijn fysieke apparaten die meestal tussen je netwerk en de internetverbinding worden geplaatst, terwijl software firewalls programma's zijn die op je computer of server draaien.

Een firewall biedt verschillende functies, zoals packet filtering, stateful inspection, application gateway (proxy firewall), network address translation (NAT) en virtual private network (VPN) support. Packet filtering inspecteert elk datapakketje dat het netwerk binnenkomt of verlaat en accepteert of weigert het pakketje afhankelijk van de configuratie. Stateful inspection houdt de status van actieve verbindingen bij en maakt beslissingen op basis van de context van het verkeer. Application gateway fungeert als een tussenpersoon voor specifieke applicaties, zoals web- of e-mailservers. NAT verbergt de interne IP-adressen van een netwerk door ze te vertalen naar een enkel extern IP-adres. VPN support maakt veilige verbindingen over het internet mogelijk.

Het beheer en de configuratie van firewalls omvat regelbeheer, updates en monitoring. Firewalls werken op basis van regels die bepalen welk verkeer is toegestaan en welk verkeer wordt geblokkeerd. Het is belangrijk om deze regels regelmatig te herzien en bij te werken. De firmware en software van firewalls moeten regelmatig worden bijgewerkt om nieuwe aanvalsmethoden te kunnen herkennen en blokkeren. Het is cruciaal om het verkeer dat door de firewall gaat te monitoren om verdachte activiteiten snel te kunnen detecteren. Veelvoorkomende problemen met firewalls zijn misconfiguratie, verouderde software en overmatig vertrouwen. Een firewall is slechts een onderdeel van een bredere beveiligingsstrategie en betekent niet dat je volledig veilig bent.

Conclusie

Virussen en malware vormen een aanzienlijke bedreiging voor de veiligheid van onze computersystemen en netwerken. Door bewust te zijn van de verschillende soorten virussen en malware, hoe ze zich verspreiden, en door proactieve maatregelen te nemen zoals het gebruik van antivirussoftware, firewalls, regelmatige updates en veilig gedrag, kunnen we onszelf effectief beschermen tegen deze cyberdreigingen. Het is belangrijk om waakzaam te blijven en voortdurend te leren over nieuwe bedreigingen en de beste manieren om ons hiertegen te verdedigen. Door deze preventieve stappen te volgen, kunnen we de integriteit van onze systemen en de veiligheid van onze gegevens waarborgen.

Begrippenlijst: Sleutelwoorden uitgelegd

 • Computervirus: Een kwaadaardig programma dat zichzelf kan repliceren en zich kan verspreiden naar andere computers, vaak door zich te hechten aan legitieme bestanden of software.

 • Malware: Een verzamelnaam voor schadelijke software, inclusief virussen, Trojaanse paarden, ransomware, spyware, wormen en adware.

 • Hostprogramma: Het legitieme programma of bestand waaraan een computervirus zich hecht om te kunnen functioneren.

 • E-mailbijlagen: Bestanden die worden meegestuurd met een e-mailbericht, zoals afbeeldingen, documenten of pdf-bestanden. Kwaadaardige bijlagen kunnen virussen bevatten.

 • Bootsector: Het gedeelte van een harde schijf of ander opslagmedium dat verantwoordelijk is voor het opstarten van het besturingssysteem van de computer.

 • Macro: Een reeks commando's of instructies die automatisch worden uitgevoerd binnen softwareprogramma's zoals Microsoft Word of Excel. Macrovirussen maken gebruik van deze functionaliteit om zichzelf te verspreiden.

 • Polymorfe virussen: Virussen die hun code veranderen elke keer dat ze zich repliceren, waardoor ze moeilijker te detecteren zijn door antivirussoftware.

 • Metamorfische virussen: Virussen die hun eigen code herschrijven bij elke replicatie, wat detectie door antivirussoftware nog moeilijker maakt dan bij polymorfe virussen.

 • Backdoor: Een verborgen toegangsmethode tot een computersysteem, vaak gecreëerd door virussen om aanvallers ongeautoriseerde toegang te geven.

 • Ransomware: Schadelijke software die bestanden op een computer versleutelt en losgeld eist van de gebruiker om de gegevens weer toegankelijk te maken.

 • Spyware: Software die in het geheim informatie verzamelt van een computer en deze doorgeeft aan derden zonder toestemming van de gebruiker.

 • Worm: Een type malware dat zichzelf kan repliceren en verspreiden via netwerken of internet, zonder dat het zich hoeft te hechten aan andere programma's.

 • Rootkit: Software die ontworpen is om zichzelf en andere schadelijke programma's te verbergen op een systeem en aanvallers toegang op afstand te geven.

 • Firewall: Een beveiligingsmechanisme dat ongeautoriseerde toegang tot of vanuit een netwerk voorkomt, door het monitoren en filteren van inkomend en uitgaand netwerkverkeer.

 • Packet Filtering: Een functie van firewalls die elk datapakketje inspecteert dat het netwerk binnenkomt of verlaat, en het al dan niet toestaat op basis van vooraf ingestelde regels.

 • Stateful Inspection: Een geavanceerde techniek van firewalls die de status van actieve netwerkverbindingen bijhoudt en beslissingen neemt op basis van de context van het verkeer.

 • Application Gateway (Proxy Firewall): Een type firewall dat als tussenpersoon fungeert voor specifieke applicaties, zoals web- of e-mailservers, en gedetailleerde controle biedt over het verkeer.

 • Network Address Translation (NAT): Een functie die interne IP-adressen van een netwerk verbergt door ze te vertalen naar een enkel extern IP-adres, wat extra beveiliging biedt.

 • Virtual Private Network (VPN): Een technologie die veilige verbindingen over het internet mogelijk maakt, vaak gebruikt door thuiswerkers of externe medewerkers.

 • Antivirussoftware: Software die ontworpen is om virussen, malware en andere schadelijke software op te sporen, te blokkeren en te verwijderen van een computer.

Meer vragen van de week

Heb je ook een vraag?

Heb je een vraag? Stuur ons een e-mail met 'Vraag van de Week' als onderwerp. Zo maak je kans dat jouw vraag het onderwerp wordt in onze volgende 'Vraag van de Week'-rubriek. P.S.: Vergeet niet 'Vraag van de Week' in het onderwerp te vermelden! Dit zorgt ervoor dat jouw e-mail opvalt en vergroot de kans dat we deze selecteren voor onze wekelijkse rubriek. We horen graag van je!

Help ons de zichtbaarheid van Cybercrimeinfo te vergroten met jouw Google review!

Om de zichtbaarheid van onze website Cybercrimeinfo (ccinfo) in Google te verbeteren, is het nuttig als er recensies over onze site worden geschreven. Zouden jullie de tijd willen nemen om een beoordeling te plaatsen op Google? Dit kan eenvoudig via de volgende link: Schrijf een review.