Versterkte cyberverdediging: Prioriteit voor Industriële en Energie Sectoren in België en Nederland

Gepubliceerd op 25 januari 2024 om 15:21

EN: Click here and choose your language using Google's translation bar at the top of this page ↑

In de schaduw van de geopolitieke spanningen en de cyberoorlogsvoering die de westerse landen treft, staan de industriële en energie sectoren in België en Nederland voor een kritieke uitdaging. Deze sectoren vormen niet alleen de pijlers van de economische en maatschappelijke welvaart, maar zijn ook steeds vaker het doelwit van geavanceerde cyberaanvallen. Hoewel de dreiging van cybercriminaliteit een wereldwijd fenomeen is, met recente conflicten die de intensiteit van aanvallen hebben verhoogd, zijn de gevolgen voor lokale bedrijven direct en ontwrichtend.

De cruciale rol van PLC's en OT-systemen in de Industrie en Energie

De essentie van de kwetsbaarheid in deze sectoren ligt bij de afhankelijkheid van Programmeerbare Logische Controllers (PLC's) en Operationele Technologie (OT) systemen. Deze technologieën, hoewel onmisbaar voor de moderne industrie en kritieke infrastructuur, zijn vaak onvoldoende beschermd tegen de huidige golf van cyberdreigingen. De aanvallen in België en Nederland, van het gijzelen van gegevens door ransomware tot het saboteren van fysieke processen, tonen de noodzaak aan voor robuuste cyberverdediging.

Bedrijven moeten de bescherming van hun PLC's en OT-systemen als een strategische prioriteit beschouwen. Dit betekent niet alleen het up-to-date houden van systemen met de laatste beveiligingspatches, maar ook het implementeren van strikte toegangscontroles en het segmenteren van netwerken om zo de blootstelling aan risico's te minimaliseren. Het integreren van real-time monitoring en responsstrategieën is essentieel om potentiële aanvallen snel te detecteren en te neutraliseren.

Naast technische oplossingen is het cruciaal om een bedrijfscultuur te creëren waarin elke medewerker bewust is van de cyberbedreigingen. Training en bewustwording zijn sleutelcomponenten om de menselijke factor als zwakke schakel te elimineren. Vanuit een organisatorisch perspectief moet cybersecurity worden gezien als een continu proces, waarbij regelmatige evaluaties en aanpassingen van de beveiligingsstrategie standaard praktijk zijn.

Het delen van informatie en samenwerken met nationale en internationale instanties is een andere hoeksteen van een effectieve cyberverdediging. In een tijdperk waarin de aard van dreigingen snel evolueert, kan het delen van inlichtingen over bedreigingen en beste praktijken bedrijven helpen om voor te blijven op cybercriminelen. Transparantie in het delen van informatie over incidenten en responsmaatregelen kan helpen bij het bouwen van een gezamenlijke verdedigingslinie.

Vooruitkijkend moeten industriële en energiebedrijven in België en Nederland, evenals hun tegenhangers in andere westerse landen, zich voorbereiden op een toekomst waarin cyberaanvallen een constante dreiging vormen. Dit vereist een investering in zowel de nieuwste technologieën als in de mensen die deze technologieën bedienen en beschermen. Met een proactieve en holistische benadering kunnen bedrijven hun weerbaarheid tegen cyberaanvallen versterken en hun cruciale rol in de samenleving veiligstellen.

Een meerlagige verdedigingsstrategie voor cyberdreigingen

In de strijd tegen cyberdreigingen is het voor bedrijven in de industriële en energie sectoren cruciaal om een meerlagige verdedigingsstrategie te hanteren. Deze strategie moet beginnen met een grondige risicoanalyse, waarbij alle kwetsbaarheden binnen de organisatie worden geïdentificeerd, van software en hardware tot menselijke processen en externe partners.

Een sleutelelement in de bescherming tegen cyberaanvallen is de beveiliging van PLC's en OT-systemen, die vaak de kern vormen van industriële automatisering. Deze systemen moeten worden geïsoleerd van het gewone zakelijke netwerk om te voorkomen dat aanvallen zich verspreiden van het ene naar het andere systeem. Netwerksegmentatie, waarbij verschillende delen van het netwerk worden gescheiden door firewalls, kan de beweging van cybercriminelen binnen een netwerk beperken en biedt extra beschermingslagen.

Verder moeten systemen regelmatig worden geüpdatet en gepatcht om bekende beveiligingslekken te dichten. Dit kan uitdagingen met zich meebrengen, aangezien productieomgevingen vaak weinig ruimte bieden voor downtime. Daarom moeten organisaties strategieën ontwikkelen voor het updaten van systemen zonder de bedrijfscontinuïteit te onderbreken.

De menselijke factor speelt ook een vitale rol in cybersecurity. Een sterk bewustzijn en training van medewerkers kan het risico van phishing-aanvallen en andere veelvoorkomende inbreukmethoden verminderen. Werknemers moeten worden opgeleid om verdachte e-mails te herkennen, veilige wachtwoordpraktijken te gebruiken en te begrijpen hoe ze moeten reageren in het geval van een vermoedelijke inbreuk.

Naast preventieve maatregelen moeten bedrijven een robuust incidentresponsplan ontwikkelen dat duidelijke procedures en verantwoordelijkheden omvat voor het geval van een cyberaanval. Dit plan moet regelmatig worden getest en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het effectief blijft tegen nieuwe en evoluerende dreigingen.

Samenwerking is ook van fundamenteel belang. Bedrijven moeten actief deelnemen aan sectorale en nationale cybersecurity-initiatieven. Door deel te nemen aan platforms voor het delen van informatie, kunnen bedrijven leren van de ervaringen van anderen en gezamenlijk sterker staan tegen aanvallers.

Tot slot moeten industriële en energiebedrijven in België en Nederland, net als hun internationale tegenhangers, een actieve dialoog met overheden en regelgevende instanties aangaan. Dit kan helpen bij het vormen van beleid en praktijken die zowel de bedrijfsbelangen als de nationale veiligheid dienen.

In deze tijd van toegenomen cyberdreigingen is het voor bedrijven essentieel om niet alleen te investeren in technologie, maar ook in de mensen en processen die deze technologie effectief kunnen maken. Door vooruit te plannen en een proactieve houding aan te nemen, kunnen bedrijven hun kritieke systemen beschermen tegen de onzichtbare, maar alomtegenwoordige dreiging van cybercriminaliteit.

Maatschappelijke en economische impact van cyberaanvallen

De maatschappelijke en economische implicaties van cyberaanvallen op de industriële en energie sectoren kunnen diepgaand zijn. Een geslaagde aanval kan leiden tot onderbrekingen van essentiële diensten zoals elektriciteit, water, en verwarming, wat niet alleen ongemak veroorzaakt voor consumenten, maar ook potentieel gevaarlijke situaties kan creëren. Industriële bedrijven kunnen te maken krijgen met stilstand, wat weer een domino-effect kan hebben op de toeleveringsketen en de bredere economie.

Deze impact benadrukt de behoefte aan een nationale en internationale cybersecurity strategie. Bedrijven kunnen hierin een belangrijke rol spelen door actief bij te dragen aan beleidsvorming en de implementatie van best practices. Door samen te werken met overheden en internationale organisaties kunnen bedrijven helpen bij het creëren van een meer veerkrachtige infrastructuur tegen cyberdreigingen.

Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is het delen van informatie over dreigingen en kwetsbaarheden. Transparante communicatie kan bedrijven en overheden in staat stellen om snel te reageren op nieuwe dreigingen en collectieve verdedigingsmaatregelen te coördineren. Dit kan bijvoorbeeld via de oprichting van een nationaal cyberbeveiligingscentrum of deelname aan internationale cyberverdedigingsinitiatieven.

Zoals het ecosysteem Digitaal Weerbaar Breda (DWB) die zich richt op het cyberweerbaarder maken van de organisaties die lokaal gezien essentieel zijn. Deze lokale organisaties wisselen vertrouwelijke informatie uit en helpen elkaar via kennisdeling. We noemen deze groep de ‘Inner Circle‘. Daarnaast is er een ‘Outer Circle‘. Dat zijn de andere organisaties in de stad. Deze groep informeren we over onderwerpen die de cyberweerbaarheid vergroten. De kracht van DWB ligt in de lokale betrokkenheid en de persoonlijke contacten.

Investeren in mensen, technologie en continuïteit in cyberbeveiliging

Bovendien is er een groeiende behoefte aan gespecialiseerde cybersecurity professionals. Het onderwijs en de beroepsopleidingen zullen moeten evolueren om de vaardigheden te leveren die nodig zijn om de hedendaagse cyberdreigingen het hoofd te bieden. Investeringen in onderwijs en professionele ontwikkeling zijn essentieel om een nieuwe generatie cyberbeveiligingsexperts op te leiden.

Het is ook belangrijk dat bedrijven investeren in technologieën die hen niet alleen beschermen tegen aanvallen, maar die ook bijdragen aan een betere detectie en respons op incidenten. Kunstmatige intelligentie en machine learning kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor het monitoren van netwerken en het snel identificeren van abnormaal gedrag dat wijst op een cyberdreiging.

Tot slot moeten bedrijven erkennen dat cyberbeveiliging geen eenmalige investering is, maar een voortdurend proces. Het cyberlandschap verandert voortdurend, en bedrijven moeten hun beveiligingsmaatregelen regelmatig herzien en bijwerken om gelijke tred te houden met de nieuwste dreigingen en technologieën.

De gezamenlijke inspanningen van bedrijven, overheden en internationale partners zijn cruciaal om de maatschappij en economie te beschermen tegen de potentiële chaos veroorzaakt door cyberaanvallen. Door samen te werken, kunnen we niet alleen een sterker verdedigingsnetwerk opbouwen, maar ook een veerkrachtige en adaptieve houding ontwikkelen die essentieel zal zijn voor de toekomstige cyberbeveiliging.

Meer cyberoorlog nieuws of 

“Het is alsof we met twee handen op de rug vechten tegen digitale dreigingen van staten zoals Rusland en China”

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) vormt een groot knelpunt voor inlichtingendiensten. Meer dan drie jaar na de invoering van de wetgeving heeft de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) nog altijd geen toegang tot de kabel om bulkdata e verzamelen en analyseren. “Het is alsof we met twee handen op de rug vechten tegen digitale dreigingen van staten zoals Rusland en China.”

Lees meer »