Vier jaar cel opgelegd in cybercrimezaak

Gepubliceerd op 20 juni 2018 om 03:32
Vier jaar cel opgelegd in cybercrimezaak

De Fraudekamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft een man veroordeeld in een zeer grootschalige cybercrimezaak. Verdachte tapte inloggegevens van slachtoffers af via de webshops van websites die hij zelf bouwde. Met die inloggegevens plaatste hij frauduleuze bestellingen bij andere webshops, zoals die van Bol.com. De rechtbank legt aan verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van vier jaren, waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren.

Facebook fraude

Naast het plaatsen van frauduleuze bestellingen gebruikte de verdachte de door hem afgetapte inloggegevens om via Facebook fraude te plegen. Hij nam daarbij de online identiteit van die Facebookgebruiker over. Verdachte las eerst goed de privé-correspondentie tussen degene wiens Facebook-account hij had overgenomen en degene met wie hij contact zocht, alvorens hij een gesprek aanknoopte en om geld vroeg.

Maximale straf

Naar het oordeel van de rechtbank zijn er een aantal factoren die de maximale gevangenisstraf van vier jaar voor oplichting rechtvaardigen. Zo acht de rechtbank de ernst van de feiten zeer zwaar en de gevolgen daarvan voor de slachtoffers hoog. Ook de lange periode waarin verdachte zich telkens opnieuw aan strafbare gedragingen schuldig heeft gemaakt en het professionele en geraffineerde karakter van de fraude rechtvaardigen naar het oordeel van de rechtbank de maximale straf.

Persoonlijke omstandigheden

Hoewel de rechtbank oog heeft voor de veranderde persoonlijke omstandigheden van verdachte en de gevolgen die het opleggen van een langdurige gevangenisstraf voor hem zal hebben, ziet zij daarin geen aanleiding om van genoemd uitgangspunt af te wijken. Met het opleggen van een langdurige gevangenisstraf beoogt de rechtbank in de eerste plaats het nadeel dat de vele slachtoffers hebben ondervonden te vergelden.

Afschrikwekkend signaal

Daarnaast, en nog belangrijker, wijst de rechtbank erop dat cyberfraude een vorm van criminaliteit is die in de huidige samenleving, waarin het gebruik van online diensten een grote vlucht heeft genomen, betrekkelijk eenvoudig op grote schaal gepleegd kan worden. Tegelijkertijd is fraude, online of niet, een berekenende vorm van criminaliteit, waarin door de daders nadrukkelijk wordt afgewogen of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Met het opleggen van een langdurige gevangenisstraf beoogt de rechtbank een afschrikwekkend signaal af te geven.

Deels voorwaardelijk

De rechtbank ziet wel aanleiding om een deel van de straf voorwaardelijk op te leggen. Reden daarvoor is dat de rechtbank het aangewezen acht om verdachte na het uitzitten van zijn straf een meldplicht op te leggen bij de reclassering, zodat deze kan beoordelen of en in hoeverre de door verdachte naar zijn zeggen ingezette gedragsverandering beklijft.

Straf

De rechtbank legt aan verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van vier jaren, waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren onder oplegging van de bijzondere voorwaarde van verplicht reclasseringscontact.

 

Bron: Crime & Tech