Steeds meer Nederlandse gemeenten aan de slag met cybercrime

Gepubliceerd op 19 maart 2020 om 10:30
Steeds meer Nederlandse gemeenten aan de slag met cybercrime

Handschoen oppakken

Waar vorig jaar nog maar een aantal gemeenten (zoals bijvoorbeeld Breda, Leeuwarden & Rotterdam) het thema cybercrime op de veiligheidsagenda hadden staan, gaan er dit jaar al veel meer gemeenten aan de slag met een specifieke cybercrime aanpak.

Lang was er discussie over wat de rol van een gemeente precies inhoudt bij het bestrijden van cybercrime, maar inmiddels kiezen veel gemeenten om met name op gebied van preventie de handschoen op te pakken. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid (CCV) heeft een overzicht gemaakt van gemeentelijke initiatieven die bijdragen aan de preventie van cybercrime. 

Waar politie voornamelijk belast is met een repressieve taak (opsporing), ligt de preventieve taak van oudsher meer bij gemeenten. Dit geldt voor de traditionele vormen van criminaliteit, maar dus ook voor de meer moderne en digitale criminaliteit. De focus van de gemeentelijke aanpak ligt over het algemeen vooral op het digitaal weerbaar maken van verschillende (kwetsbare) doelgroepen; zoals het MKB, burgers en scholieren.

Politie blij met extra inzet door gemeenten

Ook de politie is blij met de extra inzet op cybercrime door gemeenten, aldus Peter van Bennekom (hoofd Politieprofessie) bij politie. "Steeds meer gemeenten zien dat preventie een zeer belangrijk onderdeel is bij het bestrijden van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Wij kunnen hierin niet zonder gemeenten en daarom is het zo belangrijk dat we hier gezamenlijk in optrekken".

Ook leidinggevende Dennis Heistek bevestigt het belang van de samenwerking tussen gemeente en politie. "Door de handen ineen te slaan, zorgen we voor een digitaal weerbaardere samenleving en wordt Nederland hopelijk een minder aantrekkelijk doelwit cybercriminelen. In Breda zijn we hier al heel ver mee en is er intensief contact tussen gemeente, bewoners en politie op dit thema. Momenteel staat Nederland hoog op de lijst van meest aantrekkelijke landen voor (buitenlandse) cybercriminelen. Voornamelijk omdat Nederland al zeer ver is met digitalisering, maar nog achterblijft qua bewustwording en veiligheid. Belangrijk onderdeel hierbij is het verbeteren van de kennis en kunde bij burgers en ondernemers. Hierin kunnen gemeenten een grote rol spelen".

Publiek-private samenwerking bij gemeentelijke aanpak cybercrime

Om gemeenten te ondersteunen bij de preventieve aanpak is er, in samenwerking met Cybercrimeinfo.nl, een speciaal cursustraject vormgegeven om kennis en kunde omtrent cybercrime preventie te verspreiden. Dit traject is bedoeld om verschillende doelgroepen op te leiden op het gebied van cybercrime preventie en digitale weerbaarheid.

De inhoud van de cursus wordt afgestemd op de betreffende doelgroep, zoals burgers, ondernemers of scholieren. Om de kennis en kunde omtrent cybercrime verder te verspreiden hebben wij met veel plezier bijgedragen aan het vormgeven van deze cursus.

Meer info vind je hier »