"Digitale leefwereld van onderwereld en onze jeugd vermengt zich"

Gepubliceerd op 3 augustus 2020 om 14:00

Voor beleggers is Snap Inc. - het bedrijf achter onder andere SnapChat- zeer waardevol. De huidige waarde van het bedrijf wordt geschat op 1,4 miljard euro (1,7 miljard dollar). Het bedrijf heeft dus zeker een positieve impact op onze samenleving als dusdanig. Door de komst van SnapChat zijn veel nieuwe digitale mogelijkheden ontstaan die een positief effect op de samenleving en economie hebben, helemaal tijdens de covid-19 gerelateerde lockdowns over de gehele wereld.

Echter heeft SnapChat ook een sterke aantrekkingskracht op de onderwereld. Op zich zit de onderwereld verspreid over vele applicaties, maar door de populariteit onder onze jeugd vormt dit een probleem. De onderwereld staat in feite in direct contact met onze jeugd. Tijdens onze onderzoeken op het Darkweb hebben we vele aanwijzingen gevonden die wezen naar criminaliteit via SnapChat. We zijn dit gaan onderzoeken met behulp van enkele undercover accounts en hebben redelijk schokkende ontdekkingen gedaan. Schokkend is vooral in de zin van de eenvoud waarmee criminelen in contact komen met onschuldige jongeren en hen soms meeslepen in de verraderlijke wereld van de onderwereld (met alle gevolgen van dien).

Oude wijn in nieuwe zakken

Paydates

Iedereen weet dat de onderwereld zo oud is als het ontstaan van de eerste steden en nederzettingen. Maar wat wel nieuw is, is dat de controle op de onderwereld lijkt weg te vallen. Te meer omdat ze via de ondergrondse digitale kanalen direct bij gezinnen achter de spreekwoordelijke voordeur lijken te kunnen komen. Vele vormen van gevaarlijke trends onder jongeren zijn dus al zo oud als de weg naar Rome, maar jongeren lijken steeds vatbaarder te worden voor de verleidingen die de onderwereld biedt.

Tijdens onze onderzoeken kwamen we veel SnapChat accounts van jonge vrouwen tegen, welke zich bezighouden met verkoop van eigengemaakte naaktfoto´s en pay(sex)dating (illegale prostitutie). We moeten hier als samenleving snel op acteren gezien we de controle lijken te verliezen. Illegale prostitutie is levensgevaarlijk en kan levensgevaarlijke situaties voor deze jonge vrouwen opleveren.

De Wet regulering sekswerkers is er echt niet voor niks! Als jonge vrouwen uit vrije wil sekswerker willen zijn dan hebben ze een vergunning nodig, ter voorkoming van gezondheid risico´s en uitbuiting. Lees meer over de Wet via de volgende link.

Door gebruikmaking van undercover accounts hebben we zelfs ontdekt dat jonge vrouwen onbeschermde seks aanbieden aan potentiele dates/klanten.  Dit is nogmaals levensgevaarlijk, gezien er de suggestie wordt gewekt dat er veel wisselende contacten zijn. Dit hebben we op enkele Darkweb fora kunnen lezen.

(Uit veiligheidsoverwegingen laten we die berichten niet zien)

De SnapChat prostitutie door jonge vrouwen lijkt uit vrije wil, maar we vermoeden dat er ook dwang achter kan zitten. Dit is niet onderzocht!

Laten we wel duidelijk zijn over het feit dat wij prostitutie NIET aanmoedigen!  In welke vorm dan ook.

Enkele voorbeelden van zulke accounts

Zoals eerder aangegeven doen jonge vrouwen meer dan louter paydates. Ze verkopen dus ook naaktfoto´s van zichzelf, dit zijn we te weten gekomen door middel van undercover accounts op SnapChat.

Alles gegevens die naar betrokken partijen wijzen zijn gedeeld met Politie.

We willen er nogmaals op wijzen dat de aangetroffen zaken met betrekking tot de jonge vrouwen alle perken te buiten gaan. Via dit artikel willen we wijzen op de vergaande risico´s die jongeren nemen om aan extra geld te komen. Hiervoor hebben we 1 advies richting de maatschappij: "neem bij het geven van seksuele voorlichting het digitale domein ook mee. Experimenteren mag, maar we moeten onze jeugd wel duidelijk de gevaren van overschrijding van seksuele grenzen kenbaar maken. Die verantwoording ligt bij ons als volwassenen."

Hood fights

Editie NL had laatst een reportage over illegale 'hood fights', waarbij een inzicht gegeven werd over wat er gaande is.

Ook hierbij is er een rol weggelegd voor de app SnapChat. Deze accounts hebben we gevonden door middel van Darkweb onderzoek. Bij ons onderzoek konden we duidelijk meelezen over de voorbereidingen van de gevechten. In de openbare ruimte van SnapChat worden veel zaken gedeeld die te maken hebben met de organisatie van de gevechten, zoals inzamelen van inleggelden, zoeken van uitdagers voor gevechten (personen die gevecht zoeken), uitwisseling van gevechtslocaties.

Het concept is 1-op-1 vergelijkbaar met de film Fightclub.  Met vechtsport beoefenen is uiteraard niks mis, maar meedoen aan dit soort wedstrijden raden we jongeren ter strengste af. Dit zeggen we omdat jongeren dan in een ongecontroleerde situatie terecht kunnen komen waarbij er sprake kan zijn van dwang, omkoping, valsspelen en bovenal direct contact met de onderwereld. Ouders van Nederland en België onthoud: "Een goede vechtsport school zal dit soort gevechten ALTIJD afwijzen!" Val niet voor de praatjes die de organisatoren van dit soort gevechten aan uw kinderen vertellen.

Drugs- en lachgas handel

Naast illegale prostitutie, organisatie van illegale gevechten wordt er via SnapChat ook actief gehandeld in drugs-, en lachgas. Iedereen weet dat drugs- en lachgas een zwaar verslavende werking hebben. Het maakt mensen geestelijk en lichamelijk afhankelijk van de drug. Voor aanvullende informatie verwijzen we graag naar de site van Afkickkliniek Wijzer. Hier is alles te vinden over allerlei verslavingen.

Uit ons onderzoek blijkt ook dat lachgas handel en de illegale prostitutie hand-in-hand gaan. Veel jonge vrouwen blijken verslaafd te zijn aan lachgas. Uit de gesprekken die we op het Darkweb hebben meegelezen blijkt ook dat de jonge vrouwen in natura betalen voor een 'ballon' lachgas. Deze ontwikkeling is zeer zorgwekkend te noemen. Zie onderstaand enkele voorbeelden van handel in lachgas. De verwevenheid met de illegale prostitutie laten we uit veiligheidsoverwegingen niet zien. (dit kan de jonge vrouwen in gevaar brengen).

Illegale pokeravonden

Tot slot willen we aangeven dat we organisatie van verschillende illegale pokeravonden hebben ontdekt op SnapChat.

Deze avonden zijn in strijd met de Wet op Kansspelen en op vele Algemene Verordeningen die binnen verschillende gemeenten van kracht zijn. Ook hier geldt dat de onderwereld op deze avonden vertegenwoordigd is. Via SnapChat staan ze in direct contact met onze jeugd.

Tijdens de lockdown van maart tot juni zijn er meerdere illegale pokeravonden via SnapChat georganiseerd. Politie heeft deze avonden toen beëindigd.

Alle voorbeelden uit het artikel zijn bekend gemaakt bij Politie, hierbij zijn alle SnapChat accounts bekend gemaakt.  Afsluitend kunnen we alleen maar zeggen dat ouders, werkgevers, scholen, religieuze instellingen en andere maatschappelijke organisaties hun verantwoording moeten pakken inzake de voorlichting aan jongeren met betrekking tot de gevaren die ze lopen. Jongeren kunnen veel verantwoording aan, maar het is aan ons om ze een kant op te sturen. Dit is iets wat ze niet alleen kunnen. 

Bron: SPB