Het Darkweb en de strijd tegen kinderporno in Nederland

Gepubliceerd op 15 juli 2023 om 13:30

De foto's zijn gecreëerd met AI; de afgebeelde personen bestaan niet echt.

Click here and choose your language using Google's translation bar at the top of this page ↑

In de afgelopen jaren is er een aanzienlijke daling waargenomen in het aantal meldingen van kinderporno in Nederland. In 2022 ontving het Meldpunt Kinderporno ongeveer 145.000 meldingen, een scherpe daling ten opzichte van de 414.000 meldingen in 2021. Deze daling is echter niet noodzakelijkerwijs een indicatie van een afname in de productie of verspreiding van kinderpornografisch materiaal. Een belangrijk aspect van deze kwestie is de rol van het Darkweb, een deel van het internet dat niet geïndexeerd is door traditionele zoekmachines en waar vaak illegale activiteiten plaatsvinden.

Verhoogde druk op hostingbedrijven en de rol van het Darkweb

De voornaamste factor voor de daling is de toegenomen druk op hostingbedrijven. Onder leiding van voormalig minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, is er een initiatief genaamd 'Kindveilig Internet' opgezet. Dit initiatief, in combinatie met een samenwerking tussen internetbedrijven, Offlimits (voorheen Expertisebureau Online Kindermisbruik, EOKM) en het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft de druk op hostingbedrijven verhoogd.

Grapperhaus dreigde hostingbedrijven die kinderporno op hun servers hadden staan aan de schandpaal te nagelen door hun namen openbaar te maken. Daarnaast kunnen hosters nu boetes krijgen van de in oprichting zijnde autoriteit kinderporno. Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat hosters meer bereid zijn om seksueel beeldmateriaal van minderjarigen op het internet te bestrijden.

Het Darkweb speelt een belangrijke rol in de verspreiding van kinderporno. Mensen die op zoek zijn naar kinderporno komen via linkjes op het Darkweb vaak uit bij afbeeldingen bij hostingbedrijven. Door de verhoogde druk en de dreiging van openbaarmaking en boetes, zijn veel van deze hostingbedrijven begonnen met het actief bestrijden van kinderporno op hun servers.

Verplaatsing van kinderporno naar buiten de EU

Ondanks de daling van het aantal meldingen in Nederland, is er geen reden om aan te nemen dat de productie of verspreiding van kinderpornografisch materiaal wereldwijd is afgenomen. Veel hostingpartijen verlaten Nederland om zich elders te vestigen, vooral buiten de Europese Unie.

Offlimits meldt op basis van internationale contacten dat bij landen buiten de EU meer meldingen binnenkomen. Dit zijn vaak landen die niet aangesloten zijn bij InHope, een overkoepelende organisatie van meldpunten.

De uitdagingen van het bestrijden van kinderporno op het Darkweb

Het Darkweb vormt een aanzienlijke uitdaging voor de bestrijding van kinderporno. Door de aard van het Darkweb, dat anoniem en moeilijk te traceren is, is het een broedplaats voor illegale activiteiten, waaronder de verspreiding van kinderporno. Het is een plek waar mensen die op zoek zijn naar kinderporno kunnen opereren met een relatieve mate van anonimiteit, waardoor het moeilijk is om deze individuen op te sporen en te vervolgen.

Bovendien is de technologie en infrastructuur van het Darkweb zodanig dat het moeilijk is om websites te sluiten of te blokkeren. Dit betekent dat zelfs als een kinderpornosite wordt ontdekt en gesloten, het vaak snel weer op een andere locatie opduikt. Dit maakt de bestrijding van kinderporno op het Darkweb tot een voortdurende en complexe strijd.

Internationale samenwerking en toekomstige stappen

Hoewel de daling van het aantal meldingen van kinderporno in Nederland een positieve ontwikkeling lijkt, is er nog veel werk aan de winkel. De verplaatsing van kinderporno-hosting naar landen buiten de EU is een zorgwekkende trend. Het is van cruciaal belang dat er internationaal wordt samengewerkt om deze kwestie aan te pakken en ervoor te zorgen dat alle landen zich kunnen aansluiten bij organisaties zoals InHope.

Daarnaast moet er meer aandacht worden besteed aan de rol van het Darkweb in de verspreiding van kinderporno en hoe dit kan worden bestreden. Dit zal waarschijnlijk een combinatie van technologische oplossingen en internationale wetgeving vereisen, evenals voortdurende inspanningen om degenen die kinderporno produceren en verspreiden op te sporen en te vervolgen.

Conclusie

De strijd tegen kinderporno in Nederland en over de hele wereld is een complexe en voortdurende uitdaging. Hoewel er vooruitgang is geboekt, met name in termen van het verminderen van het aantal meldingen in Nederland, is er nog veel werk te doen. Het is duidelijk dat een gecoördineerde, internationale inspanning nodig is om deze kwestie effectief aan te pakken, en dat het Darkweb een belangrijk aandachtspunt moet blijven in deze inspanningen.

2022 Jaarverslag EOKM
PDF – 2,7 MB 117 downloads

Meer info over darkweb

Heeft u vragen over Strafrecht of Strafvordering? Laat onze 'AI-chatbot Criminal Law' u helpen. Voor vragen over Cybercrime, digitale criminaliteit, fraude of oplichting, kunt u terecht bij onze 'AI-chatbot Cybercrime'. Klik hier voor onze AI-chatbots.

Meer darkweb nieuws