Hij zette bitcoins om in euro’s voor personen die op het darkweb handelden in medicijnen

Gepubliceerd op 22 januari 2022 om 07:00

Afgelopen donderdag stond een verdachte van witwassen met behulp van zogenaamde cryptocurrency kaarten voor de rechter in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hem voor meer dan 2,5 ton euro te hebben witgewassen. Ook wordt hem het voorhanden hebben van hard- en softdrugs verweten.

Verdachte kwam in beeld tijdens een ander onderzoek van de FIOD vanwege zijn opvallende bestedingen met een cryptocurrency kaart. Zo deed hij voornamelijk contante opnames van forse geldbedragen in een periode van een jaar terwijl hij in die periode weinig tot geen vermogen had. “Sterker nog, verdachte bleek schulden ter hoogte van een ton te hebben. Vanwege die schulden zat hij in de schuldsanering, waar hij kennelijk is uitgezet.”, aldus de officier.

Cryptocurrencykaarten en 10 bankrekeningen

Verdachte bleek naast de cryptocurrency kaart ook 10 bankrekeningen te hebben waarmee gedeeltelijk opmerkelijke overboekingen werden gedaan. Verklaringen volgens verdachte zijn onder andere dat het inkomsten uit online pokeren en het handelen in bitcoins betreft. Verder zou hij bitcoins omzetten in euro’s voor personen die op het darkweb handelden in medicijnen. Daar kreeg hij een fee voor. Deze personen maakten volgens verdachte ook gebruik van zijn cryptocurrency kaart en een van zijn bankrekeningen.

Hard- en sofdrugs

In een opslagbox die verdachte huurde werden hard- en sofdrugs in de vorm van pillen aangetroffen. De aangetroffen situatie in de opslagbox deed vermoeden dat deze pillen ook werden verpakt en verzonden gelet op het aanwezige verpakkingsmateriaal. Verdachte stelt dat hij geld van de personen, die ik op het darkweb in medicijnen handelden, kreeg voor de opslag.

Ernst van de feiten

“Het handelen van verdachte is ondermijnend. Met het witwassen wordt de integriteit van het economische verkeer aangetast. Verdachte gaf crimineel geld een schijnbaar legale herkomst. Het ging om geld dat duidelijk van een criminele groep afkomstig was. Daarbij komt dat verdachte ogenschijnlijk wel meer betrokkenheid had dan alleen het omzetten van bitcoins. Zo zijn op zijn bitcoinsadressen ook ontvangsten vanuit darknet markten te zien. Van het witwassen heeft verdachte bovendien een gewoonte gemaakt. Daarnaast heeft hij hard- en softdrugs, die grotendeels tevens te gebruiken waren als medicijnen, in vrij grote hoeveelheid voorhanden gehad. De feiten en omstandigheden daar omheen duiden erop dat hij meer deed dan alleen voorhanden hebben. Ook binnen deze verwijten handelde verdachte voor een criminele groep, die in medicijnen handelde op het darkweb. Dat laatste brengt, zo zou verdachte ook moeten weten, risico’s mee voor de volksgezondheid. Daaraan draagt verdachte met zijn handelen bij.”, aldus de officier.

Verdachte wil geen namen en rugnummers geven van de persoon of personen met wie hij werkte. Hierdoor kan volgens het OM niet worden getoetst of de relatief kleine rol, die verdachte in het geheel stelt te hebben, hem daadwerkelijk toekomt.

Strafeis

Verdachte heeft inmiddels een baan, een bewindvoerder in verband met zijn schulden en een vriendin met wie hij een kindje wil krijgen. “Dat is uiteraard een goede zaak, knap ook dat verdachte de energie heeft om dit op te pakken”, aldus de officier. Echter, aan elk strafbaar handelen hangt volgens haar een prijskaartje. Dat is voor verdachte niet anders dan voor anderen. Een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar vindt de officier hier dan ook op zijn plaats. Het voorarrest van 44 dagen kan daarvan worden afgetrokken.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.

Bron: om.nl 

Meer info over darkweb 

Bekijk alle vormen en begrippen

 

Heeft u tips of verdachte activiteiten gezien online? Neem dan contact op met de politie. Telefonisch via het nummer 0900-8844 of online via het meld formulier. Uiteraard kunt u daarnaast ook tips melden bij Cybercrimeinfo.

Meer nieuws over darkweb