Tip van de week: Back-upstrategie: Essentieel voor bedrijfscontinuïteit en bescherming tegen aanvallers

Gepubliceerd op 28 april 2023 om 15:00

Click here or click 'CHOOSE LANGUAGE' and then choose your language using Google's translation bar at the top of this page ↑

Het belang van een goede back-upstrategie voor bedrijven kan niet genoeg benadrukt worden. Een slechte of verouderde back-up kan immers niet alleen leiden tot gegevensverlies, maar ook aanvallers helpen om toegang te krijgen tot gevoelige bedrijfsinformatie. In dit artikel bespreken we de risico's van een slechte back-upstrategie en geven we tips over hoe Managed Service Providers (MSP's) midden- en kleinbedrijven kunnen helpen bij het ontwikkelen van een effectieve back-upoplossing.

Risico's van een slechte back-upstrategie

Een slechte back-upstrategie kan verschillende negatieve gevolgen hebben voor een bedrijf. Ten eerste kan het leiden tot gegevensverlies, wat aanzienlijke financiële en operationele gevolgen kan hebben. Ten tweede kan het bedrijven kwetsbaar maken voor cyberaanvallen, doordat aanvallers back-upbestanden kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot gevoelige informatie. Tot slot kan een verouderde back-upstrategie leiden tot het niet voldoen aan wet- en regelgeving, wat kan resulteren in hoge boetes en reputatieschade.

De drie grootste gevaren van een verouderde back-up

Er zijn drie belangrijke gevaren verbonden aan een verouderde back-upstrategie:

 • Onvoldoende bescherming tegen ransomware

Ransomware is een vorm van malware die bedrijfsgegevens versleutelt en losgeld eist om de gegevens weer te ontgrendelen. Een verouderde back-upstrategie kan een bedrijf kwetsbaar maken voor ransomware-aanvallen, doordat het niet in staat is om snel en betrouwbaar gegevens te herstellen.

 • Gebrek aan versiebeheer

Een goede back-upstrategie omvat versiebeheer, wat betekent dat er meerdere versies van bestanden worden opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om terug te gaan naar een eerdere versie van een bestand in het geval van gegevensverlies of corruptie. Een verouderde back-upstrategie zonder versiebeheer kan leiden tot onherstelbaar gegevensverlies.

 • Niet voldoen aan wet- en regelgeving

Bedrijven moeten voldoen aan diverse wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie. Een verouderde back-upstrategie kan leiden tot het niet voldoen aan deze regels, wat kan resulteren in hoge boetes en reputatieschade.

MSP's als oplossing voor een effectieve back-upstrategie

Managed Service Providers (MSP's) kunnen midden- en kleinbedrijven helpen bij het ontwikkelen en implementeren van een effectieve back-upstrategie. MSP's bieden diverse voordelen, zoals:

 • Expertise en ervaring

MSP's beschikken over de nodige expertise en ervaring om een back-upstrategie te ontwikkelen die voldoet aan de specifieke behoeften en vereisten van een bedrijf. Ze kunnen advies geven over de beste back-upoplossingen en -technologieën, en helpen bij het implementeren en onderhouden van de back-upinfrastructuur.

 • Proactieve monitoring en beheer

Een belangrijk aspect van een effectieve back-upstrategie is het continu monitoren en beheren van back-upsystemen om ervoor te zorgen dat ze correct functioneren en up-to-date zijn. MSP's kunnen proactief back-upsystemen monitoren en problemen oplossen voordat ze leiden tot gegevensverlies of downtime.

 • Regelmatige back-uptests en validatie

Het is essentieel om regelmatig back-ups te testen en valideren om te garanderen dat ze betrouwbaar zijn en kunnen worden hersteld in geval van een calamiteit. MSP's kunnen deze tests uitvoeren en zorgen voor een grondige validatie van back-upgegevens, zodat bedrijven er zeker van kunnen zijn dat hun back-ups effectief zijn.

 • Ondersteuning bij disaster recovery

In het geval van een noodsituatie, zoals een cyberaanval of natuurramp, kunnen MSP's ondersteuning bieden bij het herstellen van gegevens en systemen. Ze kunnen helpen bij het opzetten en uitvoeren van een disaster recovery-plan, waardoor bedrijven sneller kunnen herstellen en hun bedrijfscontinuïteit kunnen waarborgen.

Tips voor het ontwikkelen van een effectieve back-upstrategie

Om een effectieve back-upstrategie te ontwikkelen, is het belangrijk om rekening te houden met de volgende tips:

 • Maak een risicoanalyse

Voordat u een back-upstrategie ontwikkelt, is het belangrijk om een risicoanalyse uit te voeren om de potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden van uw bedrijf in kaart te brengen. Op basis van deze analyse kunt u bepalen welke gegevens en systemen het belangrijkst zijn en welke back-upoplossingen het meest geschikt zijn voor uw bedrijf.

 • Kies voor een gelaagde back-upstrategie

Een gelaagde back-upstrategie houdt in dat u verschillende back-upoplossingen en -technologieën combineert om uw gegevens op meerdere niveaus te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat u zowel lokale back-ups als cloudback-ups gebruikt, en dat u zowel incrementele als volledige back-ups maakt.

 • Stel een back-upschema op

Een back-upschema is een plan dat aangeeft hoe vaak en wanneer back-ups moeten worden gemaakt. Het is belangrijk om een schema op te stellen dat past bij de behoeften van uw bedrijf en dat rekening houdt met zaken als gegevensgroei, de frequentie van gegevenswijzigingen en de beschikbare opslagruimte.

 • Train uw medewerkers

Een effectieve back-upstrategie is alleen succesvol als medewerkers op de hoogte zijn van het belang van back-ups en de juiste procedures volgen. Zorg ervoor dat uw medewerkers getraind zijn in het gebruik van back-upsoftware en -systemen, en dat ze weten wat te doen in geval van gegevensverlies of een cyberaanval.

 • Beveilig uw back-ups

Zorg ervoor dat uw back-upbestanden en -systemen goed beveiligd zijn tegen ongeautoriseerde toegang en cyberaanvallen. Dit kan betekenen dat u sterke wachtwoorden en encryptie gebruikt, en dat u toegangscontroles instelt om te bepalen wie toegang heeft tot back-upgegevens.

 • Houd back-upsoftware en -systemen up-to-date

Om ervoor te zorgen dat uw back-upstrategie effectief blijft, is het belangrijk om back-upsoftware en -systemen regelmatig te updaten en te onderhouden. Dit kan helpen om kwetsbaarheden te verminderen en ervoor te zorgen dat uw back-ups compatibel zijn met de nieuwste technologieën en besturingssystemen.

 • Evalueer en optimaliseer regelmatig uw back-upstrategie

Ten slotte is het belangrijk om uw back-upstrategie regelmatig te evalueren en te optimaliseren om ervoor te zorgen dat deze blijft voldoen aan de veranderende behoeften en vereisten van uw bedrijf. Dit kan betekenen dat u nieuwe back-upoplossingen en -technologieën onderzoekt, en dat u uw back-upschema en procedures aanpast op basis van feedback en prestatiegegevens.

Conclusie

Een effectieve back-upstrategie is cruciaal voor het waarborgen van bedrijfscontinuïteit en het beschermen van gevoelige bedrijfsinformatie tegen aanvallers. Door rekening te houden met de risico's van een slechte of verouderde back-upstrategie en door samen te werken met MSP's om een effectieve back-upoplossing te ontwikkelen en implementeren, kunnen midden- en kleinbedrijven hun gegevens beschermen en hun veerkracht vergroten in het geval van gegevensverlies of een cyberaanval.

 • Een slechte of verouderde back-upstrategie kan leiden tot gegevensverlies, kwetsbaarheid voor cyberaanvallen en het niet voldoen aan wet- en regelgeving.
 • De drie grootste gevaren van een verouderde back-upstrategie zijn onvoldoende bescherming tegen ransomware, gebrek aan versiebeheer en niet voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Managed Service Providers (MSP's) kunnen midden- en kleinbedrijven helpen bij het ontwikkelen en implementeren van een effectieve back-upstrategie door hun expertise, proactieve monitoring, regelmatige back-uptests en ondersteuning bij disaster recovery.
 • Om een effectieve back-upstrategie te ontwikkelen, moeten bedrijven een risicoanalyse uitvoeren, kiezen voor een gelaagde back-upstrategie, een back-upschema opstellen, medewerkers trainen, back-ups beveiligen, back-upsoftware en -systemen up-to-date houden en hun back-upstrategie regelmatig evalueren en optimaliseren.

Meer tip van de week artikelen

Onze oprechte waardering gaat uit naar Digiweerbaar.nl, die de hostingkosten voor Cybercrimeinfo.nl op zich neemt. Hierdoor kunnen wij ons zonder zorgen blijven inzetten voor ons vrijwilligerswerk bij Cybercrimeinfo (ccinfo.nl).

Digiweerbaar.nl: Uw partner in digitale veiligheid voor ondernemers, publieke partijen en particulieren. Wij versterken uw digitale weerbaarheid met betaalbare, klantvriendelijke ondersteuning en expertise op het gebied van mens, techniek en organisatie.