CIA vraagt pro-westerse Russen om contact te zoeken via het darkweb

Gepubliceerd op 7 mei 2022 om 07:00

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA is op het Russische internet actief op zoek naar mensen die tegen de oorlog in Oekraïne zijn. “Het is om hen gerust te stellen dat er aan de andere kant mensen zijn die hen willen beschermen.”

De CIA verspreidt korte berichten via sociale media waarin de inlichtingendienst uitlegt hoe Russen hen kunnen bereiken via het darkweb. Op dat ondergrondse internet heeft de CIA een site die sinds de lancering in 2019 haar waarde heeft bewezen bij het vergaren van informatie voor personen over de hele wereld.

“Er zijn bezorgde Russen die wanhopig de CIA proberen te bereiken”, zo verklaart een CIA-functionaris anoniem aan persagentschap AP. “Voor de mensen die op een veilige manier met ons in contact willen komen, is dit de manier om het te doen.”

“Wanneer mensen besluiten hun hand uit te steken, zijn ze zich heel goed bewust van wat ze doen en wat de risico’s zijn”, zegt Mark Kelton, gepensioneerd hoofd van contraspionage bij de CIA, die wel met naam en toenaam geciteerd wordt door AP. “Het gaat er hier om hen gerust te stellen dat er aan de andere kant mensen zijn die hen willen beschermen.”

Internetbrowser Tor

Die website van de CIA is volgens instructies, die verspreid zijn op YouTube, Facebook en Instagram, te bereiken via de internetbrowser Tor. Dat is een browser die het internetverkeer via meerdere derde partijen omleidt om de identiteit en bestemming van een gebruiker te maskeren, en toegang geeft tot het darkweb. Op die manier kan het Russische regime niet zien wie naar welke website surft.


Russisch

Ниже следуют инструкции для безопасного установления виртуального контакта с Центральным Разведывательным Управлением (ЦРУ) США. Мы настоятельно просим Вас принять все надлежащие меры, чтобы обезопасить себя. Ваша безопасность превыше всего.

 

Проект TOR:

https://torproject.org

Скрытый TOR-сайт ЦРУ:

ciadotgov4sjwlzihbbgxnqg3xiyrg7so2r2o3lt5wz5ypk4sxyjstad.onion

 

cia dot gov 4sj wlz ihb

bgx nqg 3xi yrg 7so 2r2

o3l t5w z5y pk4 sxy jstad.onion

 

#CIA is providing Russian-language instructions on how those who feel compelled by the Russian Government's unjust war can securely contact us. Our global mission demands that individuals be able to reach CIA securely from anywhere.

Nederlands

Hieronder volgen instructies voor het veilig tot stand brengen van virtueel contact met de Amerikaanse Central Intelligence Agency (CIA). We raden u aan alle passende maatregelen te nemen om uzelf te beschermen. Uw veiligheid gaat boven alles.

 

TOR-project:

https://torproject.org

Verborgen CIA TOR-site: ciadotgov4sjwlzihbbgxnqg3xiyrg7so2r2o3lt5wz5ypk4sxyjstad.onion

 

cia dot gov 4sj wlz ihb

bgx nqg 3xi yrg 7so 2r2

o3l t5w z5y pk4 sxy jstad.onion

 

#CIA geeft Russischtalige instructies over hoe degenen die zich gedwongen voelen door de onrechtvaardige oorlog van de Russische regering veilig contact met ons kunnen opnemen. Onze wereldwijde missie vereist dat individuen de CIA overal veilig kunnen bereiken.


VPN

Facebook en Instagram zijn sinds de oorlog wel verboden in Rusland. Maar ze zijn nog te bereiken via een VPN (Virtueel Privénetwerk), een betaalde service die je online privacy en anonimiteit geeft door een privénetwerk te creëren vanaf een publieke internetverbinding.

De interesse in VPN’s is in Rusland dit jaar dan ook sterk gestegen. Toen Vladimir Poetins “speciale militaire operatie” op 24 februari begon, werd de zoekterm VPN ineens veel vaker ingegeven in Google in Rusland. De Russische telecomprovider Yota meldde dat het aantal abonnees die in het eerste kwartaal van het jaar gebruikmaken van zijn VPN-diensten met factor 38 gestegen is.

Informatie van buiten zijn invloedssfeer

Poetins pogingen om Russen van informatie van buiten zijn invloedssfeer af te sluiten, werkt dus maar in beperkte mate. Zeker als de CIA contact kan leggen met bezorgde burgers in Rusland, of zelfs Russische soldaten in Oekraïne.

De Amerikaanse inlichtingendiensten houden ook nauwlettend mogelijke breuken met Poetins regime in de gaten onder Russische elites. Sommigen van hen verloren hun fortuin door westerse sancties en hebben zich publiekelijk uitgesproken tegen de oorlog.

Bron: Youtube#CIA, businessam.be

Wat is het darkweb

 

Help mee en stop het verspreiden van desinformatie van het Russische regime!

Bekijk alle vormen en begrippen

 

Heeft u tips of verdachte activiteiten gezien online? Neem dan contact op met Cybercrimeinfo.

Meer darkweb nieuws