Zorgen over Baudets banden met Rusland en mogelijke invloed op de Nederlandse politiek

Gepubliceerd op 23 februari 2023 om 15:00

Click here or click 'CHOOSE YOUR LANGUAGE' and then choose your language using Google's translation bar at the top of this page ↑

In 2020 heeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) Thierry Baudet, de politiek leider van Forum voor Democratie (FvD), gewaarschuwd dat zijn partij het doelwit was van Russische spionnen. Naar verluidt had een vrouw die actief betrokken was bij de partij intensief contact met de Russische ambassade. Ondanks de waarschuwing van de veiligheidsdienst heeft Baudet geen maatregelen genomen.

AIVD waarschuwde FvD-leider voor Russische inmenging

In een persoonlijk gesprek heeft Erik Akerboom, directeur van de AIVD, de FvD-leider gewaarschuwd voor Russische inmenging in zijn partij. Baudet herinnert zich het gesprek nog en beschrijft het als "vaag en onwerkelijk". Hij beschouwde de opmerkingen van Akerboom niet als een waarschuwing omdat hij deze als "uit de lucht gegrepen" beschouwde. Baudet vond het daarom niet nodig om actie te ondernemen.

Volgens anonieme bronnen hield de AIVD in 2020 een jonge vrouw in de gaten die actief was voor de partij van Baudet en regelmatig de Russische ambassade bezocht. De uitkomsten van het onderzoek zijn niet bekend. Het is onduidelijk in hoeverre andere prominente partijleden op de hoogte waren van de zorgen van de veiligheidsdienst.

Baudet beschouwde de waarschuwing van de AIVD als 'een politieke daad'. "Als er een serieuze dreiging is, moet je me dat vertellen, anders moet je het gewoon laten. Toen ik om verduidelijking vroeg, kreeg ik die niet. Het was hol", aldus de FvD-leider tegenover de Volkskrant.

Baudet bekritiseerd om pro-Russische standpunten

De krant benadrukt dat Baudet in het verleden herhaaldelijk pro-Russische standpunten heeft ingenomen. Zo beschouwt hij Oekraïne niet als een soeverein land, maar als "een vazalstaat van de Verenigde Staten en de NAVO". De Russische president Vladimir Poetin noemde Baudet "de held die we nodig hebben in de strijd tegen globalisten en het Amerikaanse imperium". Het kabinet en verschillende fracties in de Tweede Kamer namen hem dat kwalijk en noemden Baudet "de spreekbuis van het Kremlin".

Baudet ontkent onder invloed van Rusland te staan. "Ik ben gewoon een onafhankelijk denkend persoon. Ik heb bepaalde ideeën en leg daar verantwoording over af." De AIVD wil niet bevestigen of het gesprek met Baudet heeft plaatsgevonden. "Wanneer de AIVD interesse ziet van een buitenlandse actor voor een persoon, ongeacht wie, dan kan de AIVD deze persoon hierover informeren. Met wie de AIVD wel of geen gesprekken voert, daar doet de dienst geen uitspraken over", aldus een woordvoerder van de veiligheidsdienst tegenover de Volkskrant.

Banden met Rusland en mogelijke invloed op Nederlandse politiek

We besteeden al eerder aandacht bij Cybercrimeinfo aan Thierry Baudet vanwege zijn omstreden banden met Rusland en pro-Russische uitlatingen. Deze banden kwamen aan het licht toen Baudet vorig jaar in de Tweede Kamer verkondigde dat het Westen schuldig was aan de oorlog in Oekraïne. Deze uitspraak leidde tot veel verontwaardiging en controverse in de Nederlandse politiek.

Bovendien kwamen er in 2020 vertrouwelijke appberichten van Baudet aan het licht die aantoonden dat hij banden heeft met het Kremlin. Dit nieuws werd onthuld door Zembla, een Nederlands journalistiek onderzoeksprogramma, en zorgde voor verdere ophef en discussie over de banden van Baudet met Rusland.

Deze onthullingen hebben de aandacht gevestigd op de mogelijke invloed die Rusland heeft op de Nederlandse politiek en het publieke debat. Er is bezorgdheid geuit over de rol die Baudet en zijn politieke partij, Forum voor Democratie, spelen in het verspreiden van pro-Russische propaganda en het bevorderen van de belangen van Rusland.

Het is belangrijk om kritisch te blijven kijken naar de invloed van buitenlandse machten op de Nederlandse politiek en om te voorkomen dat politieke partijen zich inlaten met mogelijke inmenging of manipulatie. Het is van groot belang dat de integriteit van onze democratie wordt beschermd en dat we ons bewust zijn van de risico's van politieke invloed van buitenaf.

Russische propaganda en manipulatie in workshop over Oekraïne in Amsterdam

We ontdekten vorig jaar dat er op 10 juli in Amsterdam op Europaplein een workshop plaatsvond die de titel "Understanding the Conflict in Ukraine" droeg en werd georganiseerd met de steun van het Forum voor Democratie. Het doel van de workshop was om de aanwezigen inzicht te geven in het conflict dat al sinds 2014 in Oekraïne gaande is. Ondanks dit nobele doel is er echter reden om aan te nemen dat de werkelijke motivatie achter deze workshop minder onschuldig is.

Moskou heeft namelijk ten doel gesteld om de organisatoren van het evenement te gebruiken als pionnen in hun geopolitieke spelletjes. Zo willen ze hen ervan overtuigen om het Westen en de Verenigde Staten de schuld te geven van de oorlog en om te voorkomen dat Nederland militaire hulp verleent aan Oekraïne. Op deze manier probeert Rusland de situatie in hun voordeel te manipuleren en hun invloed in het gebied te vergroten.

Maar dat is nog niet alles. Ook wordt er van de organisatoren verwacht dat zij een poging doen om de feiten van Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne in twijfel te trekken en het beleid van Poetin te rechtvaardigen. Door het verspreiden van misleidende informatie en propaganda probeert Moskou de publieke opinie te beïnvloeden en haar eigen daden te rechtvaardigen. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling, omdat het de basis vormt voor verdere destabilisatie in de regio.

Het is dan ook belangrijk dat we ons bewust zijn van deze manipulatieve tactieken en ons inzetten voor een eerlijke en objectieve berichtgeving. Door kritisch te blijven en ons niet te laten beïnvloeden door propaganda, kunnen we de situatie in Oekraïne beter begrijpen en een bijdrage leveren aan een vreedzame oplossing voor dit conflict.

Bron: anoniem, volkskrant.nl

Meer cyberoorlog nieuws